Collegebesluiten

De besluiten van het college van B&W zijn openbaar. Hier kunt u deze besluiten inzien.

Collegebesluiten van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot en met december 2018

Wanneer het nieuwe college van burgemeester & wethouders gaat vergaderen zullen de besluitenlijsten hier gepubliceerd worden.

Uitgelicht