Burgemeester Jan Pieter Lokker

Burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden

Portefeuille

  • Kabinet en representatie
  • Communicatie
  • Openbare orde en Veiligheid
  • Handhaving
  • Regionale Samenwerking
  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering

Jan Pieter Lokker