Afgewezen voor een stageplek?

Als u wordt afgewezen voor een stageplek kan een werkgever daar natuurlijk een goede reden voor hebben. Helaas komt het ook voor dat discriminatie een rol speelt.

Als u wordt afgewezen voor een stageplek kan een werkgever daar natuurlijk een goede reden voor hebben. Helaas komt het toch ook voor dat discriminatie een rol speelt. We spreken van stagediscriminatie wanneer er bij het vinden van een stage of tijdens de stage wordt gediscrimineerd. Dit kan zijn op bijvoorbeeld afkomst, geloof, geslacht of leeftijd.

Stagediscriminatie

Uit verschillende onderzoeken blijkt stagediscriminatie op het MBO een groot probleem. Vooral studenten met een migratieachtergrond worden vaker afgewezen voor een stage. Helaas wordt het probleem niet altijd erkend. Scholen gaan dit vaak uit de weg door bijvoorbeeld studenten te koppelen aan organisaties die openstaan voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Onderscheid op basis van afkomst, geloof, geslacht of leeftijd is verboden.

Vermoedt u ongelijke behandeling?

Neem dan contact op met Art. 1 Midden Nederland. Ook scholen en mensen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van stageplekken en hier vragen over hebben kunnen bij Art. 1 Midden Nederland terecht. Meer informatie is te vinden op de website art1middennederland.nl. Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur zijn ze ook te bellen, 030 - 232 8666.