Discriminatie en ongelijke behandeling

Het kan iedereen overkomen... Ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, geslacht of huidskleur. Meld dit bij het Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland.

Het kan iedereen overkomen... Ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, lichamelijk of geestelijke beperking. Ongelijke behandeling vindt overal plaats, zoals op het werk, op school, in een winkel of in de horeca. 

Wie wel eens ongelijk behandeld is, weet hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt kan last krijgen van bijvoorbeeld stress, angsten en onzekerheid. Ook kan het leiden tot slechtere prestaties op school, het werk of bij het sporten. Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland zet zich in voor gelijke behandeling. Bent u ongelijk behandeld? Of ziet u het om u heen? Wilt u er wat aan doen, maar weet u niet wat? Neem dan contact op met het Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland. 

Samen met een medewerker van het expertisecentrum kijkt u wat u aan uw klacht kan doen en/of hoe u uw situatie kan verbeteren. Het is belangrijk om uw ervaring te melden, ook als u geen verdere stappen wilt zetten. U kunt anoniem blijven. 

Geef het door!

Hebt u ook ervaring met ongelijke behandeling? Meld dit bij het Expertisecentrum. Dit kan telefonisch 030 232 86 66 of per mail meldingen@art1mn.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website art1mn.nl. Dankzij uw melding kan Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland namelijk ongelijke behandeling in kaart brengen, voorkomen en bestrijden. Uw privacy wordt gewaarborgd en uw melding is vertrouwelijk. De behandeling van uw melding is gratis.