4. Wie mogen er stemmen?

Vraag

4. Wie mogen er stemmen?

Antwoord

Iedereen die op 4 maart 2019 in de gemeente Vijfheerenlanden woonachtig is en op 20 maart 2019 meerderjarig is (18+), ontvangt een uitnodiging voor de enquête. Alleen met een uitnodiging kunt u een geldige stem uitbrengen. De opkomst wordt bepaald op basis van het aantal inwoners dat hun stem mag uitbrengen.