GGD en Veiligheidsregio en stellen zich voor.

De gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Utrecht. Dat betekent dat u te maken kunt krijgen met andere (provinciale) organisaties.

De gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Utrecht. Dat betekent dat u te maken kunt krijgen met andere (provinciale) organisaties. Op deze gemeentepagina stellen twee van die organisaties zich voor. De GGD en de Veiligheidsregio. 

GGD regio Utrecht

Logo GGD Utrecht

Inwoners van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kunnen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) terecht voor onder andere de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en jeugdartsen en –verpleegkundigen op scholen), reisadvies, infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid.
Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat de GGD doet. “We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.”
Wilt u weten wat de GGD voor u kan betekenen? Kijk dan op de website ggdru.nl of volg hen op social media: Twitter: en Facebook:

GGD regio Utrecht
030 608 60 86 
info@ggdru.nl 

Servicecenter Jeugdgezondheidszorg
030 460 00 46 
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Bezoekadres: De Dreef 5, 3706 BR Zeist
Postadres: Postbus 51, 3700 AB Zeist

Veiligheidsregio Utrecht: “Uw veiligheid, ons werk”

Logo Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten, Vijfheerenlanden maakt hier deel van uit. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. 

Calamiteitenzender

In de Veiligheidsregio Utrecht zijn RTV Utrecht (televisie) en Radio M (radiofrequentie FM 93.1) de calamiteitenzenders.

Woordvoerders

Voor alle actuele incidentinformatie kunt u onze woordvoerders volgen via Twitter.

NL-Alert

Bent u in de buurt van een gevaarlijke situatie? Dan krijgt u via NL-Alert een bericht op uw mobiele telefoon. Daarin staat wat u moet doen. Kijk op de website NL-Alert voor meer informatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op vru.nl of brandweer.nl/utrecht
Met vragen over brandveiligheid in en om uw huis, kunt u via WhatsApp contact met de VRU opnemen met 06 12 95 85 99.
 

Uitgelicht