Gemeentelijke belastingen

De belastingaanslagen van de gemeente Vijfheerenlanden worden eind april 2019 verstuurd.

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft gevolgen voor de oplegging van de aanslagen gemeentelijke belastingen 2019.

Voor belastingjaar 2019 worden de tarieven voor de onroerende zaakbelasting (OZB) nog vastgesteld door de gemeenteraad. Anders dan u gewend bent, worden de aanslagen daarom naar verwachting opgelegd met dagtekening 30 april 2019.

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen kunt u voldoen in 2 vervaltermijnen of door middel van een automatische incasso in 10 maandelijkse termijnen. Nadat u de gecombineerde aanslag heeft ontvangen kunt u, indien u nog geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dit alsnog doen vóór 15 mei 2019. Een automatische incasso afgeven, wijzigen of stopzetten is online mogelijk op de pagina Automatische incasso.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via info@vijfheerenlanden.nl of 088 599 7000.