Magazine 'Wij zijn Vijfheerenlanden'

Beste inwoner van Vijfheerenlanden,

Dat is wel even wennen! Inwoner zijn van Vijfheerenlanden. Hoewel, u blijft natuurlijk gewoon ook inwoner van Vianen, Leerdam, Meerkerk, Ameide of van een van de andere kernen. In dit mooie polderland met zijn open landschap en rijke geschiedenis is en blijft het heerlijk wonen. Grenzen zijn eigenlijk niets meer dan onzichtbare lijnen in datzelfde landschap.

De ‘Vijf Heeren’ die ooit de leiding hadden over het gebied tussen Lek en Linge, Diefdijk, Bazel- en Zouwendijken, hebben het land bedijkt, waardoor het bewoonbaar werd. In de loop van de tijd zijn de 17 buurtschappen, dorpen en stadjes ontstaan. Elk hebben zij een eigen geschiedenis en cultuur opgebouwd. Die geschiedenis blijft! En ook de eigen cultuur zal nooit verloren gaan. Juist de boeiende verscheidenheid zullen wij als nieuwe gemeente koesteren en ontwikkelen.

Nieuw is dat we nu één bestuur hebben voor alle inwoners van Vijfheerenlanden. Een bestuur dat zich stevig zal inzetten om de belangen van alle inwoners te dienen! Een bestuur dat ondanks de grotere schaal dicht bij de mensen wil blijven staan. Een belangrijke belofte die we willen waarmaken. Dat kan alleen als u ook bereid bent het bestuur op te zoeken. Met uw vragen, uw zorgen, maar ook met inspirerende ideeën en plannen! Want besturen is samenwerken, ofwel samen werken aan een vitale en duurzame gemeente.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle medewerkers in het spoor van de nieuwe gemeente te zetten. Een enorme klus! Ook zij zijn er de komende tijd voor u. Op de verschillende bekende locaties kunt u terecht voor alle praktische zaken, zoals rijbewijs, paspoort, enz. Als het even niet zo loopt zoals u gewend bent, dan vraag ik uw begrip en geduld. Alle nieuwe ontwikkelingen hebben tijd nodig om te wortelen. Anders gezegd: laten we elkaar de tijd gunnen om te kunnen groeien in de nieuwe werkelijkheid die Vijfheerenlanden heet. Met elkaar gaan we er iets moois van maken!

Drs. Jan Pieter Lokker
Burgemeester

 • De meeste inwoners hebben niet zo vaak contact met de gemeente. En toch zien we elkaar bijna dagelijks. Als we de struiken snoeien, u vertellen over evenementen, een paspoort verstrekken of adviseren over een bouwvergunning.

  In de nieuwe gemeente verandert er voor u niet veel. De dienstverlening blijft zoals u gewend bent. 

  Vraag? 

  U kunt op verschillende manieren een vraag stellen aan de gemeente. Uiteraard telefonisch maar ook per e-mail of met het contactformulier op onze website. Ook via sociale media kunt u ons een vraag stellen. En gewoon een brief sturen kan natuurlijk ook.

  Producten aanvragen

  De meeste producten zoals een vergunning of kwijtschelding kunt u online of via onze website aanvragen. Voor producten zoals een paspoort, rijbewijs of aangifte geboorte vragen we u een afspraak te maken via onze website. Kijk vooral eens op onze website. Hier vind u veel informatie over de gemeente en onze diensten.

  Afspraak

  Om een product op te halen of voor een gesprek bent u van harte welkom op een van onze kantoren. U kunt daarvoor een afspraak maken via onze website. U kunt dan zelf het tijdstip en de locatie waar u de afspraak wilt hebben kiezen.

  Gemeentenieuws

  Wekelijks verschijnt de gemeentepagina in Het Kontakt, edities Alblasserwaard, Leerdam en Vianen. Daarin vindt u nieuws en achtergrondartikelen van de gemeente. Deze artikelen kunt u ook teruglezen op onze website en sociale media.

  Contact

  Adressen:

  • Leerdam: Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam
  • Meerkerk: Prinses Marijkeweg 1, 4231 BP Meerkerk
  • Vianen: Voorstraat 30, 4132 AS Vianen
  • Postbus: Postbus 11, 4140 AA Leerdam

  Telefoon: 088 599 7000
  Maandag tot en met vrijdag 09.00-12.30 uur en 14.00-17.00 uur

  Website: www.vijfheerenlanden.nl
  E-mail: info@vijfheerenlanden.nl
  Facebook: @5heerenlanden
  Twitter: @5heerenlanden

  Sociaal loket
  Telefoon 088 5016
  Maandag tot en met vrijdag 09.00-12.30 uur
  E-mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

  Meldingen openbare ruimte kunt u doorgeven via onze website of via het algemene telefoonnummer.

  Lees verder
 • De naam van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden komt niet zomaar uit de lucht vallen. We hebben ervoor gekozen om de gemeente te noemen zoals dit gebied vroeger ook al heette: Vijfheerenlanden. Hier leest u een beschrijving van de historie.

  De naam is geïnspireerd op de vijf heren die sinds 1428 de baas waren over een eigen gebied: het Land van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. De grens van dit gebied is al een stuk ouder en dit heeft te maken met water. Toen graaf Floris V van Holland in 1277 de Alblasserwaard tegen wateroverlast uit Gelderland wist te beschermen met de aanleg van een dwarsdijk op de Lekdijk, de Zouwendijk langs het water de Zederik, had de hoek van zijn graafschap pech. Nu kreeg het gebied ten oosten van de Zouwendijk al het water uit de Betuwe. Zeven jaar later, op 11 april 1284, sloegen elf lokale heren en twee Utrechtse gemeenschappen in de kerk van Everdingen de handen in elkaar en besloten de oostgrens te beschermen met de aanleg van de Diefdijk op een oude weg tussen de Lek en de Linge.

  Herindelingen

  Tot 1795 bestond de Vijfheerenlanden uit zestien gemeenten. Belangrijke grenswijzigingen vonden plaats in 1820 toen Everdingen, Zijderveld en Hagestein bij Holland werden gevoegd. De twaalf gemeenten in de toenmalige Vijfheerenlanden werden op 1 januari 1986 samengevoegd tot drie gemeenten: Vianen, Leerdam en Zederik. In 2002 werd de gemeente Vianen bij de provincie Utrecht gevoegd.

  Korte herindelingsgeschiedenis

  We maken weer een sprongetje. Begin 2014 verscheen het advies van de commissie Schutte. Deze commissie deed in opdracht van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onderzoek naar de toekomst van de regio. Een van de aanbevelingen uit dat advies was dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen zouden gaan om een robuuste en toekomstbestendige gemeente te vormen.

  In 2014 hebben Leerdam, Zederik en Vianen onderzocht of dat mogelijk en haalbaar was. Met digitaal onderzoek onder de inwoners en inwonersavonden. Ook zijn er discussies gevoerd met de gemeenteraden, colleges, maatschappelijke instellingen en partners. Uitkomst van dat onderzoek bevestigde dat een samenvoeging van de drie gemeenten de meest robuuste en toekomstbestendige richting is.

  Is het ook haalbaar?

  De gemeenteraden van Zederik, Leerdam en Vianen hebben op 17 maart 2015 besloten om een aanvullend haalbaarheidsonderzoek te doen naar de thema’s financiën, provincie, gemeenschappelijke regelingen en het toekomstbeeld op hoofdlijnen van de gemeente Vijfheerenlanden. In het rapport staat dat de gemeenten qua toekomstbeeld en beleid goed bij elkaar passen. Ook financieel gezien zijn er voldoende redenen om samen te gaan werken. In het onderzoek is ook bekeken bij welke provincie deze nieuwe gemeente het beste past. Leerdam en Zederik liggen namelijk in Zuid-Holland en Vianen ligt in de provincie Utrecht.

  Een bijzonder moment

  De gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik zijn op dinsdagavond 10 november 2015 akkoord gegaan met de drie beslispunten:

  • kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek
  • te herindelen
  • te streven naar herindeling per 1 januari 2018

  Dit was een bijzonder moment. De drie gemeenten hebben op eigen initiatief en in goede harmonie gewerkt aan dit besluit. Een ruime meerderheid van de raadsleden staat achter het raadsadvies en heeft gekozen voor herindeling per 1 januari 2018. Een meerderheid van de raadsleden stemde voor de provincie Utrecht. In de gemeente Zederik was een meerderheid van stemmen voor de provincie Zuid-Holland.

  De drie gemeenten hebben aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht gevraagd om een herindelingsontwerp op te stellen. Omdat beide provincies er samen niet uitkwamen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken de provincie Utrecht opdracht gegeven om het wetsvoorstel voor te bereiden. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel om de gemeenten te herindelen en onderdeel te maken van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten zegt in haar herindelingsadvies: ‘Er kan nog lang gewikt en gewogen worden, maar wat zeker de doorslag zou moeten geven in deze situatie, is de bestuurlijke voorkeur van de herindelende gemeenten zelf. De nieuwe gemeente zet in op de toekomst en zoekt een omgeving die de meeste kansen biedt. Voor Vijfheerenlanden is haar streven naar een meer invloedrijke bestuurlijke positie en economische groei, gericht op innovatie, belangrijk.’ Vijfheerenlanden is van oudsher met elkaar verbonden. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is een prachtig gebied in het hart van Nederland met volop kansen voor economie, toerisme, wonen en recreatie. Groot genoeg om de taken van de toekomst op niveau uit te voeren én dichtbij inwoners en kernen te blijven staan.

  Lees verder
 • Medewerkers van de gemeente komt u op veel plekken tegen. Buiten, waar ze de openbare ruimte netjes en veilig houden. En binnen, als u bijvoorbeeld een nieuw paspoort ontvangt. Zes medewerkers vertellen over hun werk en wat ze voor u kunnen betekenen.

  “We beantwoorden uw vraag het liefst gelijk”, Kees Stulen

  Heeft u een vraag voor de gemeente? Dan kunt u op onze website kijken of uw vraag online stellen. Of gewoon even bellen. Hoe dan ook, uw vraag komt binnen bij de afdeling van Kees Stulen: het Servicecentrum. 

  Zekerheid en informatie

  Kees Stulen: “Op onze site staat heel veel informatie. Toch bellen mensen ons graag voor extra zekerheid of aanvullende informatie. We werken met nieuwe software en een nieuwe telefooncentrale. Daardoor kunnen we vaak veel sneller werken. We geven direct informatie en beantwoorden uw vragen het liefst gelijk. Maar als dat niet lukt, verbinden we u gericht door of zorgen we ervoor dat een collega u binnen twee werkdagen terugbelt.”

  Veel telefoontjes

  “Wist u dat er alleen al bij burgerzaken elke week zo’n duizend telefoontjes binnenkomen? Door alle telefoontjes kan het zijn, dat u even moet wachten tot u één van mijn collega’s aan de lijn krijgt.”

  “Er is altijd iets te doen…”, Jan van Brakel

  Veel contact met bewoners

  Jan van Brakel: “Mijn werk in de buitendienst is niet alleen leuk door het werk zelf. Ook de contacten met inwoners vind ik fijn. We proberen de boel buiten netjes te houden en problemen snel op te lossen. Meestal krijgen we daar complimenten over. En dat motiveert.”

  Veel werk

  “Er is bij ons altijd genoeg te doen. Naast ons normale werk plaatsen we bijvoorbeeld ook kramen voor evenementen en gaan we strooien als het glad wordt. Vooral als het vriest, staat de telefoon hier roodgloeiend. Iedereen wil het liefst dat we ook voor hun deur strooien. Maar dat kan niet, want we komen niet overal. We zorgen dat de doorgaande wegen schoon en veilig zijn.”

  Samen met de inwoners

  “Inwoners zien dingen vaak eerder dan wij. Dus, mocht u iets zien in de buitenruimte dat we moeten herstellen of opruimen? Dan horen we het altijd graag. Zo kunnen we samen werken aan een mooie gemeente.”

  “Bij Burgerzaken regelt u heel veel dingen zelf”, Evelien Bikker

  Voor heel veel zaken hoeft u niet meer dan nodig naar ons toe te komen. Die regelt u gewoon zelf. Zoals de aanvraag voor een identiteits- of rijbewijs, een geboorte aangeven of bijvoorbeeld een verhuizing melden.

  Veel gebeurt online

  Evelien Bikker: “Onze inwoners kunnen uittreksels al digitaal aanvragen en ook een verhuizing via de website doorgeven. Daar is ook te vinden wat we allemaal nog meer digitaal kunnen regelen. Komt u toch liever langs, dan bent u ook welkom. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken we al een paar jaar met een afsprakensysteem. Een afspraak inplannen kan via vijfheerenlanden.nl of door te bellen met 088 – 599 70 00.”

  Goed uitleggen werkt

  “Meestal loopt alles bij ons op rolletjes, maar soms is er ook wel eens onbegrip”, vertelt Evelien. “Bijvoorbeeld als foto’s voor een paspoort niet aan de eisen voldoen. Ik leg dan uit dat die eisen er zijn om problemen te voorkomen als mensen zich op een vliegveld, bij de politie of in het buitenland moeten identificeren. Dingen goed uitleggen helpt eigenlijk altijd. Het maakt mijn werk ook leuk.”

  “Vijf BOA’s zorgen voor meer veiligheid”, Georgea de Wit

  In Vijfheerenlanden werken straks vijf buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Maar wat doen die eigenlijk? En hoe kunt u ze bereiken? Georgea de Wit, BOA in Vijfheerenlanden, vertelt.

  Leefbaarheid en veiligheid

  “We houden ons bezig met leefbaarheid en veiligheid, met toezicht en opsporing. Ons werkveld is dus heel breed. De politie is er voor de grotere misdaad en criminaliteit, wij voor kleinere overlastfeiten. Als u overlast meldt, gaan wij daar dus op af.”

  Opleiding

  BOA’s zijn goed opgeleid. “Na de basisopleiding volgen we elke vijf jaar vier modules. We sluiten die met een examen af. Haal je zo’n examen ook na een herkansing niet, dan moet je de basisopleiding opnieuw volgen. Zo blijven we scherp.”

  Blauw op straat

  BOA’s zijn herkenbaar aan hun blauwe uniform. Georgea: “U komt ons bijvoorbeeld tegen als we de politie assisteren, bij evenementen helpen, fietswrakken verwijderen of honden- en parkeercontroles uitvoeren. Maar we komen ook in actie bij vuiloverlast of overlast door jongeren. En we lopen veel door de wijken tijdens de donkere dagen actie.”

  “De wijkambassadeur steunt goede ideeën”, Mark Mom

  Heeft u zelf een initiatief voor uw straat of wijk? Dan kan een wijkambassadeur uw initiatief omarmen en ervoor zorgen dat uw plan werkelijkheid wordt. Zo’n ambassadeur kent precies de beleidsregels van de gemeente en kan u goed adviseren. Mark Mom, een van de wijkambassadeurs in Vijfheerenlanden vertelt.

  Wat we doen

  “Als we een vraag krijgen, bespreken we met mensen wat ze willen en waar ze tegenaan lopen. Soms is de weg wijzen al genoeg. Regelmatig is het ook nodig in gesprek te gaan met experts van de gemeente. We kijken dan met elkaar hoe we initiatieven kunnen ondersteunen. En als beleidsregels in de weg staan, zoeken we alternatieven”.

  Een voorbeeld

  “In Vianen stoorden bewoners zich bijvoorbeeld aan rommel op straat. Ze wilden de handen uit de mouwen steken, maar misten de middelen. Toen wij materialen beschikbaar stelden, kwam het initiatief goed van de grond. De bewoners zorgen er sindsdien zelf voor dat hun stad er netjes uitziet.”

  Uw actie

  “Heeft u een initiatief en wilt u met ons bekijken wat er mogelijk is? Mail of bel ons dan gerust. We denken graag met u mee, maar nemen uw initiatief niet over. Want de kracht van het initiatief ligt bij u.”

  Contact met een wijkambassadeur?

  Dat kan via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl of 088 599 7477. 

  “Samen optrekken voor een gezonde lokale economie”, Martin Streefkerk

  Bent u ondernemer en heeft u ideeën die de lokale economie in Vijfheerenlanden kan versterken? Martin Streefkerk is beleidsadviseur in het team Werken, Wonen, Recreëren en Duurzaamheid. en luistert graag naar u. Martin: “Simpelweg omdat ik ervan overtuigd
  ben dat uw input beter beleid mogelijk maakt”.

  Voorwaarden scheppen

  “Ondernemers hebben vaak ideeën. Bijvoorbeeld over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, hoe we met de mobiliteitsvraagstukken kunnen omgaan of hoe we onze bedrijventerreinen het best kunnen verduurzamen. Die input is cruciaal om de juiste voorwaarden te kunnen scheppen voor een sterk economisch klimaat.”

  Relaties versterken

  “We versterken de band met onze ondernemers graag om hun ideeën mee te kunnen nemen in ons beleid”, vertelt Martin. “We willen weten wat ze nodig hebben en hoe wij ze  kunnen faciliteren. Ik ga dan ook graag naar ondernemers toe en vraag ze dan mee te denken. Gewoon omdat we ervan overtuigd zijn dat we met elkaar beter beleid kunnen
  maken.”

  Investeren

  Martin: “Natuurlijk begrijp ik dat ondernemers hun tijd en energie het liefst in hun eigen bedrijf steken. Toch loont het om al in een vroeg stadium mee te denken. Als we weten wat er leeft, kunnen we daar immers beter op inspelen. En dat is meer dan de moeite waard.”

  Oproep

  “Bent u ondernemer en wilt u het beleid van Vijfheerenlanden samen met ons vormgeven? Stuur dan een mail aan m.streefkerk@vijfheerenlanden.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.”

  Naomi werkt bij Vijfheerenlanden

  “Ik werk sinds een paar maanden als HRM-adviseur bij Vijfheerenlanden. Wat me opvalt is de positiviteit binnen de organisatie. Je mag initiatief nemen - dat wordt zelfs toegejuicht - en er liggen uitdagingen genoeg. Ik vertel dan ook graag meer over werken bij deze gemeente.”

  Meebewegen met inwoners

  “Gemeenten zijn gebonden aan (wettelijke) kaders. Maar dat wil niet zeggen dat die kaders allesbepalend zijn. Bij Vijfheerenlanden is er ruimte genoeg voor ideeën. We kiezen er bewust voor inwoners te betrekken bij beleid. Zo bewegen we mee met wat
  er leeft.”

  Veel energie

  “Onze gemeente gaat uit van de mogelijkheden van medewerkers en biedt ruimte voor ontwikkeling. We willen dat iedereen meedenkt én meebouwt aan een organisatie die inwoners centraal stelt. Dat zorgt voor een positieve sfeer en veel energie.”

  Thuiswerken en skypen

  “We werken hier plaats- en tijdonafhankelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ook thuis kunnen werken. We overleggen lang niet altijd centraal,
  maar bellen, mailen of skypen als dat kan. Voor mij werkt dat perfect.”

  Werkt het enthousiasme van Naomi aanstekelijk? Kijk dan eens bij onze vacatures.

  Contact

  Bellen

  Belt u met de gemeente, dan krijgt u eerst een keuzemenu. Hierdoor kunnen we u sneller helpen. Hier het keuzemenu: Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunt u kiezen uit vier verschillende teams. 

  • Heeft u een vraag over een identiteitsbewijs, rijbewijs of ander persoonlijk product, kies 1
  • Heeft u een vraag over WMO, zorg of ondersteuning of wilt u contact met het Sociaal Team, kies 2
  • Heeft u een melding over de openbare ruimte of een vraag over een afvalcontainer of een vergunning, kies 3
  • Voor overige vragen, kies 4

  Maak nu alstublieft uw keuze. Als u geen keuze maakt, blijf dan wachten, we helpen u graag verder.

  Openbare ruimte

  Heeft u iets gezien in de openbare ruimte? Laat het ons dan weten door een melding op vijfheerenlanden.nl of door te bellen met 088 599 70 00. Ziet u iets gevaarlijks buiten kantooruren? Bel dan 06 2043 0797.

  Boa’s

  Heeft u een vraag of wilt u iets melden bij de BOA’s? U kunt een melding doen via de website of bellen met het algemene nummer 088 599 70 00.

  Lees verder
 • Het wordt steeds gebruikelijker om via internet zaken te regelen, ook met de gemeente. De gemeente Vijfheerenlanden investeert daarom in een goede digitale dienstverlening.

  Dat betekent dat u via onze website producten kunt aanvragen, een melding kunt doen en digitaal wijzigingen kunt doorvoeren in lopende zaken. Dit kan allemaal vanuit huis en voor het merendeel van deze zaken hoeft u niet meer naar een van onze kantoren te komen.

  Inwoners

  Om digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente Vijfheerenlanden heeft u als persoon een DigiD nodig met betrouwbaarheidsniveau Midden. Dat betekent dat u als extra controle een code via sms ontvangt. U kunt ook de speciale DigiD app gebruiken. DigiD is een digitaal identificatiemiddel waarmee u online kunt aantonen wie u bent. Dit zijn dan ook vertrouwelijke gegevens die u aan niemand uit mag lenen. Als u nog geen DigiD hebt, dan kunt u deze aanvragen op digid.nl.

  Bedrijven

  Wilt u met uw bedrijf zaken doen met de gemeente, dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit is een digitaal identificatiemiddel waarmee u online kunt aantonen van welk bedrijf u bent. U vraagt dit aan op naam van uw bedrijf, maar het middel is gebonden aan een medewerker van uw bedrijf. U kunt dus meerdere eHerkenningsmiddelen hebben per bedrijf. Voor een eHerkenningsmiddel kunt u bij meerdere bedrijven terecht. De gemeente Vijfheerenlanden accepteert alle aanbieders. Let er wel op dat u een eHerkenningsmiddel aanvraagt met veiligheidsniveau 2+ of hoger.

  Mijn Vijfheerenlanden

  Als u bij de gemeente Vijfheerenlanden een aanvraag heeft ingediend met DigiD of eHerkenning, dan kunt u de status van uw aanvraag inzien via Mijn Vijfheerenlanden. U kunt hier gegevens vinden over de aanvraag en de status, contact opnemen met de behandelend ambtenaar en in sommige gevallen ook delen van uw aanvraag wijzigen. Dit overzicht bevat ook historie van uw afgehandelde aanvragen. Met Mijn Vijfheerenlanden heeft u dus een digitaal archief van uw zaken bij de gemeente Vijfheerenlanden.

  Online betalen

  Aan sommige producten zijn kosten verbonden. Bij het invullen van deze webformulieren komt u na de laatste vraag terecht bij onze internetkassa. Om online te kunnen betalen heeft u uw mobiele telefoon, uw bankapp of uw kaartlezer nodig. Dit verschilt per bank. Betaalt u liever achteraf met een bankoverschrijving, dan kunt u dat aangeven aan het einde van het aanvraagproces. Kijk op vijfheerenlanden.nl voor meer informatie.

  Lees verder
 • De mening en ideeën van onze inwoners vinden we erg belangrijk. Daarom betrekken we u graag bij de onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

  We willen met het Inwonerspanel vooraf graag uw mening weten of informatie verzamelen over een onderwerp. Dankzij u kunnen we dan problemen gerichter aanpakken en beleid maken dat beter aansluit bij de wensen van de inwoners. 

  Eenvoudig en snel

  Voor een professionele aanpak van het Inwonerspanel helpt onderzoeksbureau DUO Market Research ons. Dit bureau zorgt ervoor dat de vragen van de gemeente in het online bewonerspanel goed worden onderzocht. Het is dus wel een voorwaarde dat u toegang heeft tot internet. Omdat u online uw mening kunt geven, kunt u zelf bepalen wanneer u er even voor gaat zitten.

  Het resultaat ziet u terug

  Heeft u uw mening gegeven? Dan bent u vast ook benieuwd naar wat de andere deelnemers erover hebben gezegd. Als lid van het panel heeft u toegang tot de resultaten van het onderzoek en u kunt ze altijd terug lezen binnen het digitale Inwonerspanel.

  Wat doen we met uw gegevens?

  Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om te kijken of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking en om na te gaan of er verschillend gedacht wordt in bepaalde bevolkingsgroepen. Uw mening en informatie geeft u verder anoniem. DUO Market Research gebruikt uw informatie alleen voor het onderzoek (conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG). U kunt uw gegevens altijd aanpassen via uw Persoonlijke Internet Pagina.

  Doet u mee?

  Iedere inwoner van 16 jaar of ouder kan lid worden van dit panel. Als u meedoet aan het panel ontvangt u een paar keer per jaar een vragenlijst over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, plannen in uw omgeving of afvalinzameling. U kunt per keer zelf kiezen of u meedoet. Het is natuurlijk fijn als er zoveel mogelijk reacties zijn. En vanzelfsprekend kunt u zich elk moment afmelden voor het Inwonerspanel.

  Aanmelden?

  Graag! Stuur een mailtje naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen bij het Inwonerspanel.

  Lees verder
 • Wij stellen ons team van bestuurders graag aan u voor. Naast de burgemeester bestaat het college van B&W uit zes wethouders met ieder een eigen vakgebied. Marcel Verweij (CDA), Maks van Middelkoop (CDA), Christa Hendriksen (D66) Tirtsa Kamstra (ChristenUnie), Cees Taal (PvdA), en Huib Zevenhuizen (VVD) zijn beëdigd als wethouders voor de gemeente Vijfheerenlanden. Nanette van Ameijde is de gemeentesecretaris. De heer J.P.J. (Jan Pieter) Lokker is tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden benoemd.

  Meer informatie vindt u op de pagina 'Samenstelling college van B&W'

  Lees verder
 • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden bestaat uit 31 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de raad. De gemeenteraad neemt beslissingen over zaken die spelen in onze gemeente. Deze onderwerpen zijn dan al voorbereid door de ambtenaren. De burgemeester en wethouders (het college van B&W) bespreken het onderwerp voordat het op de agenda van de gemeenteraadsvergadering komt.

  Daarnaast houdt de gemeenteraad toezicht op het functioneren van de gemeentelijke organisatie (de ambtenaren). De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), ook wel het dagelijks bestuur genoemd.

  Samenstelling gemeenteraad

  Op basis van de uitslag van de verkiezingen van 21 november 2018 is de eerste gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden samengesteld. Deze raad is op 1 januari 2019 officieel van start gegaan. Met uw stem had u dus een directe invloed op de personen en de politieke partijen die u in de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden gaan vertegenwoordigen. Dat is namelijk een van de hoofdtaken van een gemeenteraad: de inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een plaats in de gemeenteraad is dat de kandidaat inwoner is van de gemeente Vijfheerenlanden.

  31 zetels

  In de gemeenteraad van Vijfheerenlanden is plek voor 31 raadsleden. Een plek wordt een zetel genoemd. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt bepaald hoe die zetels onder de politieke partijen worden verdeeld en welke persoon van die partij die zetel in mag nemen. In de gemeente Vijfheerenlanden is de zetelverdeling als volgt:

  CDA : 7 zetels
  SGP : 5 zetels
  VHL Lokaal : 4 zetels
  ChristenUnie : 4 zetels
  VVD : 3 zetels
  D66 : 3 zetels
  PvdA : 3 zetels
  GroenLinks : 1 zetel
  Fractie Lokaal Alert: 1 zetel

  Op 2 januari zijn alle gekozen mensen in een speciale en feestelijke raadsvergadering geïnstalleerd als raadslid.

  Raadsvergadering

  Elke maand is er een raadsvergadering. Deze vergadering is openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om de vergadering thuis te volgen via de website van de gemeente Vijfheerenlanden. De raadsvergadering kunt u zien als de laatste fase in de besluitvorming. Daarvoor is het onderwerp waarover besloten moet worden ook al besproken in een commissievergadering.

  Commissievergadering

  In een commissievergadering is meer ruimte voor de raadsleden om zich in het onderwerp te verdiepen. Daarnaast is het in deze vergadering mogelijk om uw mening over een onderwerp te delen met de raadsleden. Dit wordt inspreken genoemd. Hiervoor gelden wel regels. Deze kunt u lezen op de website van de gemeente.
  Per maand zijn er drie commissievergaderingen:

  • Ruimte, Verkeer en Economie (RVE)
  • Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS)
  • Algemene Zaken (AZ).

  Afhankelijk van het onderwerp wordt het voorstel in een van deze drie bijeenkomsten besproken.

  Informatiebijeenkomst

  Sommige onderwerpen worden ook nog besproken in een informatiebijeenkomst. Meer nog dan de commissievergadering is deze bedoeld om de raadsleden kennis te laten maken met een onderwerp. De informatieavond is niet altijd op het gemeentehuis. Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren op de plaats waarover het onderwerp gaat. Daarbij is er tijdens de informatiebijeenkomst meer tijd om met betrokken mensen te praten.

  Ondersteuning raad

  De raad wordt ondersteund door de griffie. De griffie plant vergaderingen en zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken. Daarnaast adviseert de griffie de raad bij de uitvoering van haar rol als belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De griffie is onafhankelijk en neutraal. De griffie is er trouwens niet alleen voor raadsleden. Ook voor inwoners en instanties die in willen spreken op een bepaald onderwerp of die contact zoeken met raad, fracties en/of raadsleden is ze beschikbaar. De griffie bestaat uit vijf personen: de griffier, drie raadsadviseurs en een griffiemedewerker. Voor vragen over de raad, of om u aan te melden om in te spreken, kunt u bij hen terecht: griffie@vijfheerenlanden.nl
   

  Lees verder
 • De gemeente Vijfheerenlanden ligt voor een groot deel in het Groene Hart. Een schitterend poldergebied met mooie rivieren dat uitnodigt om te gaan wandelen, fietsen of varen.

  Aan de noordkant ligt de Lek en in het zuiden de Linge, meer naar het westen ligt de Oude Zederik. Langs deze waterwegen vindt u de historische stadjes Ameide, Vianen en Leerdam.

  Ameide

  Ameide is een historisch stadje met veel 17e eeuwse panden. Het ligt aan rivier de Lek. De jaarlijkse paardenmarkt op de Prinsengracht in oktober is een levendige traditie. Vlakbij Ameide ligt natuurgebied de Zouweboezem. In en rondom Ameide kunt u prachtige wandelingen en fietstochten maken.

  Vrijstad Vianen

  Vianen werd ooit aangelegd als een vestingstad. Dit is nog steeds terug te zien in het stratenpatroon, de stadsmuren en de Lekpoort. Er zijn overal verwijzingen te vinden naar de rijke geschiedenis van Vianen. Er zijn ruim 190 rijksmonumenten en dus vindt u op bijna elke hoek van de straat de historie van Vianen. Bijvoorbeeld bij de waterpomp op de Voorstraat en monumentale gebouwen als het Stadhuis. De verbondenheid van de invloedrijke familie Van Brederode met Vianen is terug te vinden in de Grote Kerk en in het Stedelijk Museum, en de vele monumentale panden vertellen elk hun eigen verhaal. Ook in Vianen is elk jaar in oktober een paardenmarkt. Door de historische binnenstad kunt u heerlijk wandelen. U kunt een wandelroute afhalen bij het VVVkantoor maar u kunt er ook een rondwandeling onder begeleiding van een stadsgids boeken. Winkelen in Vianen is verrast worden door de vele bijzondere en lokale winkels. Meer weten? Kijk op vrijstadvianen.nl.

  Leerdam Glasstad

  Leerdam wordt niet voor niets de glasstad van Nederland genoemd. Al sinds 1765 wordt in Leerdam dagelijks op ambachtelijke wijze aan de pijp glas geblazen. Wilt u dit proces eens van dichtbij bekijken? Breng dan een bezoek aan de eeuwenoude fabriek van Royal Leerdam Crystal óf stap op de werkvloer in de glasblazerij. Benieuwd wat er allemaal mogelijk is met glas? Ga dan eens langs bij het Nationaal Glasmuseum, ofwel dé glazen schatkamer van Nederland. Maar er is nog veel meer… Proef de Leerdammer kaas in het proeflokaal, bezoek een van de Leerdamse musea, laat u rondleiden door een stadsgids of maak een boottocht over de Linge. Blaas uit aan de pittoreske Zuidwal onder het genot van wat lekkers of shop wat leuks in het compacte, gezellige centrum. In Leerdam is voor iedereen wel iets leuks te doen. Kijk voor meer informatie op leerdamglasstad.nl.

  Wandelen en fietsen

  De natuur in Vijfheerenlanden is in alle jaargetijden prachtig: het ideale startpunt voor een fiets- of wandeltocht. U kunt heerlijk door de polder dwalen, fietsen langs een van de rivieren of door de uiterwaarden, over de Diefdijk, door het Viaanse Bos en in polder Bolgerijen.

  Molenfietsroute (48 km)
  Molens, hét symbool voor Nederland. Fiets met de molenfietsroute langs verschillende molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
  Download de route op leerdamglasstad.nl

  Waterwerkenfietsroute (29 km)
  Fiets door het mooie waterlinielandschap boven- en onderlangs de Lek. Een indrukwekkend dagje uit met prachtige forten, imposante waaiersluizen en de historische stadjes Vreeswijk, Vianen en Culemborg. De route vindt u op de website nieuwehollandsewaterlinie.nl.

  Meer fiets- en wandelroutes vindt u op:
  leerdamglasstad.nl
  vrijstadvianen.nl
  groenehart.nl
  toproutenetwerk.nl
  fietsnetwerk.nl
  zuidhollandslandschap.nl
  utrechtslandschap.nl
  fietsknoop.nl
  mooisteroutes.nl
  route.nl
  nieuwehollandsewaterlinie.nl
   

  Lees verder
 • De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden heeft ook gevolgen voor de politie. Dit gaat vooral om veranderingen in de organisatie, dus achter de schermen. Voor u als inwoner verandert er vrijwel niets op het vlak van dienstverlening door de politie.

  Wijkagenten

  Alle wijkagenten hebben ruime ervaring in het gebied of zijn er al langer wijkagent. Zij kennen het gebied goed en zijn op de hoogte van wat er speelt. Politie altijd bereik- en beschikbaar! De politie is 24 uur per dag bereikbaar. Voor meldingen zonder spoed, vragen en advies belt u met 0900-88 44. Bij spoed en het melden van verdachte situaties belt u het alarmnummer 1-1-2. Veel eenvoudige zaken kunt u ook via internet regelen. Voor andere zaken maakt u een afspraak op een bureau of op locatie. Op deze manier kan de politie tijd en aandacht schenken aan mensen die slachtoffer zijn geworden. Samen werken wij voor uw veiligheid. De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden heeft ook gevolgen voor de politie. Dit gaat vooral om veranderingen in de organisatie, dus achter de schermen. Voor u als inwoner verandert er vrijwel niets op het vlak van dienstverlening door de politie. 

  Politieposten en aangifte doen

  De bestaande politieposten in Vianen en Leerdam blijven voorlopig gewoon in gebruik. De post in Meerkerk heeft met ingang van 2019 geen publieksfunctie meer. Op termijn wil de politie een nieuwe post openen in Leerdam of omgeving. Voor adressen, actuele openingstijden en informatie over aangifte doen kijkt u op politie.nl.

  Veiligheidregio

  De Veiligheidsregio Utrecht is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. De gemeente Vijfheerenlanden is, samen met 25 andere gemeenten, onderdeel van de regio Utrecht.

  Calamiteitenzender

  In de Veiligheidsregio Utrecht zijn RTV Utrecht (televisie) en Radio M (radiofrequentie FM 93.1) de officiële zenders.

  Woordvoerders

  Voor alle actuele incidentinformatie kunt u ons volgen via Twitter: @vrutrecht.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op vru.nl of brandweer.nl/utrecht. Voor brandveiligheidsvragen in en om huis, kunt u via Whatsapp contact opnemen met 06 1295 8599.
   

  Lees verder
 • Namens alle inwoners van de provincie Utrecht heet ik u van harte welkom. Utrecht is blij met de komst van Vijfheerenlanden, in oppervlakte meteen de grootste gemeente van onze provincie. Maar het is ook een mooie gemeente, met aantrekkelijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Niet voor niets zien mijn vrouw, mijn kinderen en ikzelf ernaar uit ons te vestigen in Ameide, een van de historische kernen van Vijfheerenlanden.

  Als provincie staan we voor een stevige organisatie die de specifieke kwaliteiten van dit gebied naar de toekomst toe kan behouden en versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen met u gaan waarmaken!

  Hans Oosters, commissaris van de Koning

  Trots op Vijfheerenlanden

  Nu ik eindelijk met trots mag vertellen dat Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht hoort, word me wel eens gevraagd: “Wat is er eigenlijk zo speciaal aan die nieuwe gemeente?” Het kost me geen moeite om te antwoorden. Ik heb u en uw gemeente de afgelopen jaren namelijk best goed leren kennen. Ik vertel dan over de vele rijksmonumenten, de prachtige natuurgebieden en dat unieke dialect.

  Maar, nog belangrijker, ik vertel vol enthousiasme over u, de Vijfheerenlanders. U bent ondernemend, betrokken en constructief. U wilt meedenken om uw gemeente leefbaarder te maken. En dat is de spirit waar ik wat mee kan! Ik houd vanaanpakken en van korte lijnen. En ik heb het gevoel dat voor u hetzelfde geldt. Daarom weet ik zeker dat we samen met u en uw gemeente de komende jaren de uitdagingen rond verkeer, woningbouw en recreatie in Vijfheerenlanden gaan aanpakken.

  Ik heet u van harte welkom in Utrecht! Voor onze provincie had 2019 niet mooier kunnen beginnen. Laten we er samen iets prachtigs van maken!

  Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Bestuur, Cultuur, Europa, Milieu, Recreatie en Water

  Dit is onze provincie:

  • we hebben 26 gemeenten
  • met circa 1,32 miljoen inwoners
  • op een oppervlakte van zo’n 1554 km2
  • met 5.775 rijksmonumenten
  • met ruim 300 kilometer weg in beheer
  • en op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten

  Waar maakt de provincie Utrecht zich sterk voor

  Sommige zaken gaan verder dan de grenzen van uw eigen gemeente. De provincie Utrecht werkt met allerlei partners aan een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Met oog voor zowel kleine kernen als voor steden, vitale landbouw en kwetsbare natuur. Enkele voorbeelden waar we ons sterk voor maken in uw gemeente:

  Vitaal platteland

  De provincie werkt aan een vitaal platteland, waar inwoners van kunnen genieten en ondernemers een gezond bedrijf kunnen blijven runnen.

  Leefbare kleine kernen

  De provincie Utrecht vindt vitale kleine kernen belangrijk. Omdat inwoners zelf het beste weten wat nodig is, zijn er subsidies om goede ideeën tot bloei te laten komen.

  Vitale en duurzame landbouw

  De provincie zet zich in voor duurzame en economisch rendabele boerenbedrijven, die ook bijdragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke vragen op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en recreatie op het platteland. Via het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma en de Agenda Vitaal Platteland is er geld beschikbaar om innovatie en duurzaamheid een impuls te geven. Kijk voor voorbeelden op www.lami.nl

  Koesteren van het cultureel erfgoed

  De Romeinse Limes, forten, buitenplaatsen, kerken en molens: in de regio Utrecht kun je 2000 jaar geschiedenis zien. We leveren een bijdrage aan restauratie of onderhoud als dat nodig is en vinden het belangrijk dat bezoekers ervan kunnen genieten.

  Toekomstig werelderfgoed in uw achtertuin!

  Ontdek de Diefdijklinie en het imposante torenfort Everdingen. Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 85 km, 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen. Nu al het grootste Rijksmonument van de Nederland en genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dus misschien heeft u in 2020 werelderfgoed in uw achtertuin!

  Aandacht voor de natuur

  Utrecht heeft een diverse natuur, met bossen, heidevelden, stuifzanden, moerassen, rivieren en weidegebieden. Hier leven talloze planten en dieren. De provincie beschermt de kwetsbare natuur en vindt het belangrijk dat deze toegankelijk is voor iedereen.

  Zouweboezem

  Het Natura 2000 gebied de Zouweboezem tussen Ameide, Lexmond en Meerkerk biedt met zijn rietlanden een thuis voor allerlei moerasvogels, zoals de zwarte stern en de bruine kiekendief. Dit is ook het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Samen met het Zuid-Hollands Landschap zorgen we ervoor dat u kunt blijven genieten van de bijzondere natuur.

  Meer weten?

  Kijk op www.provincie-utrecht.nl of volg ons op sociale media. Of neem contact op via e-mail info@provincie-utrecht.nl of telefoonnummer 030 258 9111. De komende tijd kunt u op de provinciepagina’s in Het Kontakt meer lezen over projecten in uw gemeente waar we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan werken.
   

  Lees verder
 • Bevolking

  De gemeente Vijfheerenlanden telt 16 kernen met in totaal 55.550 inwoners. Van hen is 49,54 procent man en 50,46 procent vrouw. In 2018 zijn er 155 huwelijken gesloten en 38 partnerschappen. Er zijn 5.188 rijbewijzen aangeschaft en 9.712 reisdocumenten uitgegeven.

  Wonen

  In 2017 was het totaal aantal woningen en bedrijfswoningen in Vijfheerenlanden 22.900. Daarvan zijn gemiddeld 38,4% huurwoningen en 61,6% koopwoningen.

  Bedrijvigheid

  De gemeente Vijfheerenlanden telde in 2017 350 landbouwbedrijven en 890 industriële bedrijven. 870 bedrijven in de handel en 2470 bedrijven in de dienstverlening.
   

  Lees verder