Vijfheerenlanden in beeld

Vraag

Vijfheerenlanden in beeld

Antwoord

Bevolking

De gemeente Vijfheerenlanden telt 16 kernen met in totaal 55.550 inwoners. Van hen is 49,54 procent man en 50,46 procent vrouw. In 2018 zijn er 155 huwelijken gesloten en 38 partnerschappen. Er zijn 5.188 rijbewijzen aangeschaft en 9.712 reisdocumenten uitgegeven.

Wonen

In 2017 was het totaal aantal woningen en bedrijfswoningen in Vijfheerenlanden 22.900. Daarvan zijn gemiddeld 38,4% huurwoningen en 61,6% koopwoningen.

Bedrijvigheid

De gemeente Vijfheerenlanden telde in 2017 350 landbouwbedrijven en 890 industriële bedrijven. 870 bedrijven in de handel en 2470 bedrijven in de dienstverlening.