Welkom in de provincie Utrecht!

Vraag

Welkom in de provincie Utrecht!

Antwoord

Namens alle inwoners van de provincie Utrecht heet ik u van harte welkom. Utrecht is blij met de komst van Vijfheerenlanden, in oppervlakte meteen de grootste gemeente van onze provincie. Maar het is ook een mooie gemeente, met aantrekkelijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Niet voor niets zien mijn vrouw, mijn kinderen en ikzelf ernaar uit ons te vestigen in Ameide, een van de historische kernen van Vijfheerenlanden.

Als provincie staan we voor een stevige organisatie die de specifieke kwaliteiten van dit gebied naar de toekomst toe kan behouden en versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen met u gaan waarmaken!

Hans Oosters, commissaris van de Koning

Trots op Vijfheerenlanden

Nu ik eindelijk met trots mag vertellen dat Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht hoort, word me wel eens gevraagd: “Wat is er eigenlijk zo speciaal aan die nieuwe gemeente?” Het kost me geen moeite om te antwoorden. Ik heb u en uw gemeente de afgelopen jaren namelijk best goed leren kennen. Ik vertel dan over de vele rijksmonumenten, de prachtige natuurgebieden en dat unieke dialect.

Maar, nog belangrijker, ik vertel vol enthousiasme over u, de Vijfheerenlanders. U bent ondernemend, betrokken en constructief. U wilt meedenken om uw gemeente leefbaarder te maken. En dat is de spirit waar ik wat mee kan! Ik houd vanaanpakken en van korte lijnen. En ik heb het gevoel dat voor u hetzelfde geldt. Daarom weet ik zeker dat we samen met u en uw gemeente de komende jaren de uitdagingen rond verkeer, woningbouw en recreatie in Vijfheerenlanden gaan aanpakken.

Ik heet u van harte welkom in Utrecht! Voor onze provincie had 2019 niet mooier kunnen beginnen. Laten we er samen iets prachtigs van maken!

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Bestuur, Cultuur, Europa, Milieu, Recreatie en Water

Dit is onze provincie:

  • we hebben 26 gemeenten
  • met circa 1,32 miljoen inwoners
  • op een oppervlakte van zo’n 1554 km2
  • met 5.775 rijksmonumenten
  • met ruim 300 kilometer weg in beheer
  • en op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten

Waar maakt de provincie Utrecht zich sterk voor

Sommige zaken gaan verder dan de grenzen van uw eigen gemeente. De provincie Utrecht werkt met allerlei partners aan een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Met oog voor zowel kleine kernen als voor steden, vitale landbouw en kwetsbare natuur. Enkele voorbeelden waar we ons sterk voor maken in uw gemeente:

Vitaal platteland

De provincie werkt aan een vitaal platteland, waar inwoners van kunnen genieten en ondernemers een gezond bedrijf kunnen blijven runnen.

Leefbare kleine kernen

De provincie Utrecht vindt vitale kleine kernen belangrijk. Omdat inwoners zelf het beste weten wat nodig is, zijn er subsidies om goede ideeën tot bloei te laten komen.

Vitale en duurzame landbouw

De provincie zet zich in voor duurzame en economisch rendabele boerenbedrijven, die ook bijdragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke vragen op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en recreatie op het platteland. Via het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma en de Agenda Vitaal Platteland is er geld beschikbaar om innovatie en duurzaamheid een impuls te geven. Kijk voor voorbeelden op www.lami.nl

Koesteren van het cultureel erfgoed

De Romeinse Limes, forten, buitenplaatsen, kerken en molens: in de regio Utrecht kun je 2000 jaar geschiedenis zien. We leveren een bijdrage aan restauratie of onderhoud als dat nodig is en vinden het belangrijk dat bezoekers ervan kunnen genieten.

Toekomstig werelderfgoed in uw achtertuin!

Ontdek de Diefdijklinie en het imposante torenfort Everdingen. Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 85 km, 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen. Nu al het grootste Rijksmonument van de Nederland en genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dus misschien heeft u in 2020 werelderfgoed in uw achtertuin!

Aandacht voor de natuur

Utrecht heeft een diverse natuur, met bossen, heidevelden, stuifzanden, moerassen, rivieren en weidegebieden. Hier leven talloze planten en dieren. De provincie beschermt de kwetsbare natuur en vindt het belangrijk dat deze toegankelijk is voor iedereen.

Zouweboezem

Het Natura 2000 gebied de Zouweboezem tussen Ameide, Lexmond en Meerkerk biedt met zijn rietlanden een thuis voor allerlei moerasvogels, zoals de zwarte stern en de bruine kiekendief. Dit is ook het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Samen met het Zuid-Hollands Landschap zorgen we ervoor dat u kunt blijven genieten van de bijzondere natuur.

Meer weten?

Kijk op www.provincie-utrecht.nl of volg ons op sociale media. Of neem contact op via e-mail info@provincie-utrecht.nl of telefoonnummer 030 258 9111. De komende tijd kunt u op de provinciepagina’s in Het Kontakt meer lezen over projecten in uw gemeente waar we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan werken.