Wij zijn er voor u!

Vraag

Wij zijn er voor u!

Antwoord

Medewerkers van de gemeente komt u op veel plekken tegen. Buiten, waar ze de openbare ruimte netjes en veilig houden. En binnen, als u bijvoorbeeld een nieuw paspoort ontvangt. Zes medewerkers vertellen over hun werk en wat ze voor u kunnen betekenen.

“We beantwoorden uw vraag het liefst gelijk”, Kees Stulen

Heeft u een vraag voor de gemeente? Dan kunt u op onze website kijken of uw vraag online stellen. Of gewoon even bellen. Hoe dan ook, uw vraag komt binnen bij de afdeling van Kees Stulen: het Servicecentrum. 

Zekerheid en informatie

Kees Stulen: “Op onze site staat heel veel informatie. Toch bellen mensen ons graag voor extra zekerheid of aanvullende informatie. We werken met nieuwe software en een nieuwe telefooncentrale. Daardoor kunnen we vaak veel sneller werken. We geven direct informatie en beantwoorden uw vragen het liefst gelijk. Maar als dat niet lukt, verbinden we u gericht door of zorgen we ervoor dat een collega u binnen twee werkdagen terugbelt.”

Veel telefoontjes

“Wist u dat er alleen al bij burgerzaken elke week zo’n duizend telefoontjes binnenkomen? Door alle telefoontjes kan het zijn, dat u even moet wachten tot u één van mijn collega’s aan de lijn krijgt.”

“Er is altijd iets te doen…”, Jan van Brakel

Veel contact met bewoners

Jan van Brakel: “Mijn werk in de buitendienst is niet alleen leuk door het werk zelf. Ook de contacten met inwoners vind ik fijn. We proberen de boel buiten netjes te houden en problemen snel op te lossen. Meestal krijgen we daar complimenten over. En dat motiveert.”

Veel werk

“Er is bij ons altijd genoeg te doen. Naast ons normale werk plaatsen we bijvoorbeeld ook kramen voor evenementen en gaan we strooien als het glad wordt. Vooral als het vriest, staat de telefoon hier roodgloeiend. Iedereen wil het liefst dat we ook voor hun deur strooien. Maar dat kan niet, want we komen niet overal. We zorgen dat de doorgaande wegen schoon en veilig zijn.”

Samen met de inwoners

“Inwoners zien dingen vaak eerder dan wij. Dus, mocht u iets zien in de buitenruimte dat we moeten herstellen of opruimen? Dan horen we het altijd graag. Zo kunnen we samen werken aan een mooie gemeente.”

“Bij Burgerzaken regelt u heel veel dingen zelf”, Evelien Bikker

Voor heel veel zaken hoeft u niet meer dan nodig naar ons toe te komen. Die regelt u gewoon zelf. Zoals de aanvraag voor een identiteits- of rijbewijs, een geboorte aangeven of bijvoorbeeld een verhuizing melden.

Veel gebeurt online

Evelien Bikker: “Onze inwoners kunnen uittreksels al digitaal aanvragen en ook een verhuizing via de website doorgeven. Daar is ook te vinden wat we allemaal nog meer digitaal kunnen regelen. Komt u toch liever langs, dan bent u ook welkom. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken we al een paar jaar met een afsprakensysteem. Een afspraak inplannen kan via vijfheerenlanden.nl of door te bellen met 088 – 599 70 00.”

Goed uitleggen werkt

“Meestal loopt alles bij ons op rolletjes, maar soms is er ook wel eens onbegrip”, vertelt Evelien. “Bijvoorbeeld als foto’s voor een paspoort niet aan de eisen voldoen. Ik leg dan uit dat die eisen er zijn om problemen te voorkomen als mensen zich op een vliegveld, bij de politie of in het buitenland moeten identificeren. Dingen goed uitleggen helpt eigenlijk altijd. Het maakt mijn werk ook leuk.”

“Vijf BOA’s zorgen voor meer veiligheid”, Georgea de Wit

In Vijfheerenlanden werken straks vijf buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Maar wat doen die eigenlijk? En hoe kunt u ze bereiken? Georgea de Wit, BOA in Vijfheerenlanden, vertelt.

Leefbaarheid en veiligheid

“We houden ons bezig met leefbaarheid en veiligheid, met toezicht en opsporing. Ons werkveld is dus heel breed. De politie is er voor de grotere misdaad en criminaliteit, wij voor kleinere overlastfeiten. Als u overlast meldt, gaan wij daar dus op af.”

Opleiding

BOA’s zijn goed opgeleid. “Na de basisopleiding volgen we elke vijf jaar vier modules. We sluiten die met een examen af. Haal je zo’n examen ook na een herkansing niet, dan moet je de basisopleiding opnieuw volgen. Zo blijven we scherp.”

Blauw op straat

BOA’s zijn herkenbaar aan hun blauwe uniform. Georgea: “U komt ons bijvoorbeeld tegen als we de politie assisteren, bij evenementen helpen, fietswrakken verwijderen of honden- en parkeercontroles uitvoeren. Maar we komen ook in actie bij vuiloverlast of overlast door jongeren. En we lopen veel door de wijken tijdens de donkere dagen actie.”

“De wijkambassadeur steunt goede ideeën”, Mark Mom

Heeft u zelf een initiatief voor uw straat of wijk? Dan kan een wijkambassadeur uw initiatief omarmen en ervoor zorgen dat uw plan werkelijkheid wordt. Zo’n ambassadeur kent precies de beleidsregels van de gemeente en kan u goed adviseren. Mark Mom, een van de wijkambassadeurs in Vijfheerenlanden vertelt.

Wat we doen

“Als we een vraag krijgen, bespreken we met mensen wat ze willen en waar ze tegenaan lopen. Soms is de weg wijzen al genoeg. Regelmatig is het ook nodig in gesprek te gaan met experts van de gemeente. We kijken dan met elkaar hoe we initiatieven kunnen ondersteunen. En als beleidsregels in de weg staan, zoeken we alternatieven”.

Een voorbeeld

“In Vianen stoorden bewoners zich bijvoorbeeld aan rommel op straat. Ze wilden de handen uit de mouwen steken, maar misten de middelen. Toen wij materialen beschikbaar stelden, kwam het initiatief goed van de grond. De bewoners zorgen er sindsdien zelf voor dat hun stad er netjes uitziet.”

Uw actie

“Heeft u een initiatief en wilt u met ons bekijken wat er mogelijk is? Mail of bel ons dan gerust. We denken graag met u mee, maar nemen uw initiatief niet over. Want de kracht van het initiatief ligt bij u.”

Contact met een wijkambassadeur?

Dat kan via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl of 088 599 7477. 

“Samen optrekken voor een gezonde lokale economie”, Martin Streefkerk

Bent u ondernemer en heeft u ideeën die de lokale economie in Vijfheerenlanden kan versterken? Martin Streefkerk is beleidsadviseur in het team Werken, Wonen, Recreëren en Duurzaamheid. en luistert graag naar u. Martin: “Simpelweg omdat ik ervan overtuigd
ben dat uw input beter beleid mogelijk maakt”.

Voorwaarden scheppen

“Ondernemers hebben vaak ideeën. Bijvoorbeeld over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, hoe we met de mobiliteitsvraagstukken kunnen omgaan of hoe we onze bedrijventerreinen het best kunnen verduurzamen. Die input is cruciaal om de juiste voorwaarden te kunnen scheppen voor een sterk economisch klimaat.”

Relaties versterken

“We versterken de band met onze ondernemers graag om hun ideeën mee te kunnen nemen in ons beleid”, vertelt Martin. “We willen weten wat ze nodig hebben en hoe wij ze  kunnen faciliteren. Ik ga dan ook graag naar ondernemers toe en vraag ze dan mee te denken. Gewoon omdat we ervan overtuigd zijn dat we met elkaar beter beleid kunnen
maken.”

Investeren

Martin: “Natuurlijk begrijp ik dat ondernemers hun tijd en energie het liefst in hun eigen bedrijf steken. Toch loont het om al in een vroeg stadium mee te denken. Als we weten wat er leeft, kunnen we daar immers beter op inspelen. En dat is meer dan de moeite waard.”

Oproep

“Bent u ondernemer en wilt u het beleid van Vijfheerenlanden samen met ons vormgeven? Stuur dan een mail aan m.streefkerk@vijfheerenlanden.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.”

Naomi werkt bij Vijfheerenlanden

“Ik werk sinds een paar maanden als HRM-adviseur bij Vijfheerenlanden. Wat me opvalt is de positiviteit binnen de organisatie. Je mag initiatief nemen - dat wordt zelfs toegejuicht - en er liggen uitdagingen genoeg. Ik vertel dan ook graag meer over werken bij deze gemeente.”

Meebewegen met inwoners

“Gemeenten zijn gebonden aan (wettelijke) kaders. Maar dat wil niet zeggen dat die kaders allesbepalend zijn. Bij Vijfheerenlanden is er ruimte genoeg voor ideeën. We kiezen er bewust voor inwoners te betrekken bij beleid. Zo bewegen we mee met wat
er leeft.”

Veel energie

“Onze gemeente gaat uit van de mogelijkheden van medewerkers en biedt ruimte voor ontwikkeling. We willen dat iedereen meedenkt én meebouwt aan een organisatie die inwoners centraal stelt. Dat zorgt voor een positieve sfeer en veel energie.”

Thuiswerken en skypen

“We werken hier plaats- en tijdonafhankelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ook thuis kunnen werken. We overleggen lang niet altijd centraal,
maar bellen, mailen of skypen als dat kan. Voor mij werkt dat perfect.”

Werkt het enthousiasme van Naomi aanstekelijk? Kijk dan eens bij onze vacatures.

Contact

Bellen

Belt u met de gemeente, dan krijgt u eerst een keuzemenu. Hierdoor kunnen we u sneller helpen. Hier het keuzemenu: Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunt u kiezen uit vier verschillende teams. 

  • Heeft u een vraag over een identiteitsbewijs, rijbewijs of ander persoonlijk product, kies 1
  • Heeft u een vraag over WMO, zorg of ondersteuning of wilt u contact met het Sociaal Team, kies 2
  • Heeft u een melding over de openbare ruimte of een vraag over een afvalcontainer of een vergunning, kies 3
  • Voor overige vragen, kies 4

Maak nu alstublieft uw keuze. Als u geen keuze maakt, blijf dan wachten, we helpen u graag verder.

Openbare ruimte

Heeft u iets gezien in de openbare ruimte? Laat het ons dan weten door een melding op vijfheerenlanden.nl of door te bellen met 088 599 70 00. Ziet u iets gevaarlijks buiten kantooruren? Bel dan 06 2043 0797.

Boa’s

Heeft u een vraag of wilt u iets melden bij de BOA’s? U kunt een melding doen via de website of bellen met het algemene nummer 088 599 70 00.