Onderhoud wegen Leerdam

Wegwerkzaamheden in en om Leerdam.

Vervanging Duiker Violierlaan

In de Violierlaan gaan we onder de rijweg ter hoogte van de aansluiting met de Frans L. Blomlaan een extra duiker aanbrengen. We starten hiermee op maandag 25 maart 2019 en verwachten dat de werkzaamheden ca. 1½ week gaan duren.
Gedurende deze periode is de Violierlaan en de daarachter liggende straten niet meer bereikbaar via de Frans L. Blomlaan. Alle verkeer wordt omgeleid via het Noorderveld-Lisdoddelaan.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 088 599 7000 en/of 06 4750 6131