Vijfheerenlanden op Toekomsttour

In een Toekomsttour peilt de gemeente de komende maanden hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de toekomst van Vijfheerenlanden zien.

Burgemeester Jan Pieter Lokker onthulde op 29 mei het toekomstvisietraject Focus 2035. In een Toekomsttour peilt de gemeente de komende maanden hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de toekomst van Vijfheerenlanden zien. Wat voor soort gemeente zijn we, hoe vervoeren we ons, hoe organiseren we zorg en hoe richten we onze woon- en leefomgeving in? Belangrijke vragen die bepalen hoe we als gemeente keuzes maken.

Planning

Burgemeester Jan Pieter Lokker: “De toekomstvisie moet ons allemaal prikkelen en helpen bij het maken van keuzes voor Vijfheerenlanden. De visie is daarom van de hele gemeenschap. De komende maanden kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op allerlei manieren hun mening geven over de toekomst van Vijfheerenlanden. Teken je toekomst, swipe je voorkeur, vul de enquête in bij het Inwonerspanel, praat mee op de markt. Onze oproep: doe mee met dit inspirerende proces met als doel om ideeën en plannen zo concreet mogelijk te maken. Daar kunnen we mee verder!"
De informatie die we ophalen verwerken we in een concept visie, die we tijdens de Dag van de Toekomst in september samen met onze partners aanscherpen. De uiteindelijke toekomstvisie stelt de gemeenteraad eind 2019 vast.

Samenhangende visies

Voor sommige onderwerpen en deelgebieden zijn al visietrajecten opgestart voordat de opdracht werd gegeven voor het opstellen van een Toekomstvisie. Zo staat de gemeente voor de wettelijke taak om een Omgevingsvisie op te stellen. Voorbeelden van andere visietrajecten zijn de Energietransitie en de Woonvisie. Om te voorkomen dat er werk opnieuw wordt gedaan, worden de verschillende visietrajecten goed op elkaar afgestemd. 

Toekomsttour op de markt

Om te horen wat u belangrijk vindt, gaan we met u in gesprek. Daarom vindt u ons de komende week op bijna alle weekmarkten in Vijfheerenlanden. En op 2 juli zijn we op de weekmarkt in Leerbroek. U kunt ons herkennen aan het logo Focus 2035.

Kom naar de markt en doe mee aan onze Toekomsttour!

Heeft u ons gemist? Kijk voor meer informatie over het programma op de themapagina Toekomstvisie Focus 2035. Op die pagina kunt u binnenkort ook op andere manieren uw mening geven.