Onderhoud wegen Vianen

Wegwerkzaamheden in en om Vianen.

Inrichting openbare ruimte Vijfheerenlanden

Vanaf 11 maart zijn de nutspartijen gestart met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen voor de appartementen bij Pijlkruid. Aansluitend wordt gestart met de volgende fase van het woonrijp maken van de gebouwde appartementen die deel uit maken van het project Vijfheerenlanden (tussen het winkelcentrum en de Van Duvenvoordestraat). Deze plek is beschikbaar gekomen door de sloop van één van de tien appartementengebouwen in de wijk Vijfheerenlanden en maakt onderdeel uit van grootschalige wijkvernieuwing. De werkzaamheden voor het woonrijp maken worden uitgevoerd door Loon- en grondverzetbedrijf De Gier.

Fasering

De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fases:

  1. Huidige fase: nutswerkzaamheden ten behoeve van aansluiten appartementen - Uitvoering week 11 t/m week 15 (11 maart tot en met 12 april)
  2. Fase 2a: inrichting rond nieuwe appartementen Pijlkruid - Uitvoering week 16 t/m week 21 (15 april tot en met 24 mei)
  3. Fase 2b: inrichting openbare ruimte Vijfheerenlanden - Uitvoering aansluitend aan fase 2a

Verkeersplan

Tijdens de werkzaamheden zullen zich omstandigheden voordoen waarin niet gebruik gemaakt kan worden van de gebruikelijke wegen, voetpaden en fietspaden binnen het werkgebied. Om u toch op uw bestemming te laten komen is daarvoor een verkeersplan per fase opgesteld.

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Kees Kraaijenoord van aannemer De Gier via 06 5135 9958. 

Verduidelijking van de drie fasen aan de hand van een plattegrond

Werkzaamheden in De Hagen in Vianen

Vanaf half april tot eind november 2019 vinden er werkzaamheden plaats bij het bedrijventerrein de Hagen in Vianen. De Stuartweg zal hierdoor tijdelijk minder makkelijk bereikbaar zijn.

De planning is hierbij als volgt:

  • Week 17 t/m 28 Stuartweg noord (Hagenweg tot Lange Dreef)
  • Week 19 t/m 31 Stuartweg zuid (Lange Dreef tot tunnel A2)
  • Week 29 t/m 31 Hagenweg
  • Week 32,33 en 34 (bouwvak) 's nachts volledige afsluiting, overdag de omleidingen van Stuartweg noord en zuid.
  • Week 35 t/m 44 Stuartweg zuid watervoorzieningen

Er worden updates geplaatst om de omgeving op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden.