Wie verdient er volgens u een lintje?

Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

Vrijwilligers die zich lange tijd elke week zonder enig eigenbelang inzetten voor een organisatie, stichting of vereniging... Werknemers, kunstenaars, sporters of wetenschappers die een bijzondere of zeer uitzonderlijke prestatie op hun werk leveren… Al deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

Hoe dient u een voorstel in?

Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen. Als u iemand wilt voordragen, dan kunt u een voordracht indienen bij de burgemeester van de gemeente waar diegene woont. Om de kans op een succesvolle voordracht te vergroten, is het belangrijk dat u daarbij zoveel mogelijk aangeeft op welke terreinen en gedurende welke perioden de betrokkene actief is geweest. De vrijwilligersactiviteiten van mensen zijn van doorslaggevend belang voor het al dan niet toekennen van een onderscheiding.

Waar vindt u het aanvraagformulier?

Voor uw voordracht dient u gebruik te maken van een aanvraagformulier. U kunt dit formulier vinden op de website https://lintjes.nl/download. Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent en ondersteuningsbrieven toevoegt.

Indienen voor 1 juli 2019

Wilt u de onderscheiding tijdens de Lintjesregen in 2020 laten uitreiken? Dien het voorstel dan vóór 1 juli 2019 in via kabinet@vijfheerenlanden.nl of bij de gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v de burgemeester (vertrouwelijk), Postbus 11, 4140 AA Leerdam.

Contact

Heeft u het idee om de Koninklijke onderscheiding tijdens een andere gelegenheid uit te laten reiken, twijfelt u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de kabinetsmedewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden, Judith van Coeverden via 088 - 599 7322 of Suzanne de Keijzer via 088 - 599 7324. Mailen kan natuurlijk ook: kabinet@vijfheerenlanden.nl