Wijzigingen oranjerecepties voormalig gemeente Vianen

In de voormalige gemeente Vianen was het een gewoonte om gedecoreerden per brief uit te nodigen voor de oranjerecepties op Koningsdag. De Rijksoverheid heeft bepaald dat gemeenten voor dit doel geen gebruik meer mogen maken van deze administratie.

In de voormalige gemeente Vianen was het een gewoonte om gedecoreerden per brief uit te nodigen voor de oranjerecepties op Koningsdag. Deze oranjerecepties, voorafgaand en/of na afloop van de aubade, werden georganiseerd door de Oranjeverenigingen en in een enkel geval in samenwerking met de gemeente Vianen. Op deze manier was er eens per jaar even contact met en tussen de mensen die in de loop der jaren een lintje hebben gekregen voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. 

Om deze mensen uit te kunnen nodigen, maakte de gemeente Vianen (ook vorig jaar nog) gebruik van de basisadministratie. Uit deze administratie konden de adressen van de gedecoreerden worden geselecteerd. De Rijksoverheid heeft bepaald dat gemeenten voor dit doel geen gebruik meer mogen maken van deze administratie. Het is dus niet meer mogelijk gedecoreerden schriftelijk en persoonlijk uit te nodigen voor oranjerecepties. 

Om gedecoreerden uit de voormalige gemeente Vianen toch te kunnen informeren over de oranjerecepties en wijzigingen, dit artikel!

  • Dit jaar nodigt Oranjevereniging Everdingen gedecoreerden en inwoners wonend in Everdingen uit voor een ontbijt om 09.00 uur en voor de start van Koningsdag om 10.00 uur bij de feesttent op het veld aan de Graaf Florisstraat/Graaf Huibertlaan.
  • Oranjevereniging Zijderveld heeft gedecoreerden en leden van verdienste wonend in Zijderveld uitgenodigd voor de oranjereceptie en aubade. Ook inwoners zijn uitgenodigd voor de aubade die om 11.15 uur plaatsvindt bij verenigingsgebouw De Krooshof.
  • Na overleg in het kader van de harmonisatie, nodigt Oranjevereniging Vianen alleen gedecoreerden uit voor de oranjereceptie die dit jaar een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Deze nog te decoreren inwoners ontvangen 26 april een persoonlijke uitnodiging. De ontvangst staat gepland in het Klooster. In Vianen vindt dus geen oranjereceptie voor oud-gedecoreerden plaats in het gemeentehuis in Vianen. Inwoners zijn uiteraard wel uitgenodigd voor de aubade om 12.00 uur voor het gemeentehuis op de Voorstraat.
  • Oranjevereniging Hagestein heeft besloten dat de aubade en/of oranjereceptie geen onderdeel zal zijn van het dagprogramma.

Volgende week verschijnt een Koningsdag-pagina in het Kontakt waar u meer kunt lezen over de activiteiten die de oranjeverenigingen in onze gemeente organiseren.