Bedrijfsafval inzamelen

Heeft u een bedrijf? Dan regelt u zelf dat uw afval wordt opgehaald.

Bedrijven betalen namelijk geen afvalstoffenheffing en mogen het bedrijfsafval daarom niet met het huishoudelijk afval aanbieden. Erkende afvalverwerkingsbedrijven halen tegen betaling bedrijfsafval op. Deze bedrijven vindt u bijvoorbeeld via de website afvalgids .

Milieueisen

Er zijn milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Scheid oud papier en chemisch afval. Voor de rest zijn er regels over de hoeveelheid afval en het soort afval. Heeft u vragen over milieueisen en milieuvergunningen? Kijk ook op ondernemersplein.nl of bij de Omgevingsdienst regio Utrecht(ODRU).