Milieuklacht melden

Heeft u een klacht over het milieu? Meld dit, zodat we onze gemeente schoon en gezond kunnen houden.

Laten we Vijfheerenlanden schoon houden

We willen onze gemeente graag schoon en gezond houden. Daarvoor is het nodig dat bedrijven en inwoners zich aan een aantal regels houden. Heeft u een klacht over het milieu? Denk aan afval op straat, stank of geluidshinder. Meld dit. U kunt bij verschillende instanties terecht.

Klachten over bedrijven

Heeft u last van vuil, stank of lawaai van bedrijven? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Heeft u last van de stank van schepen varend ontgassen? Dit is verboden, dus meld dit de Provincie Utrecht. Bel de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht: 0800 - 022 55 10

Klachten over (zwerf)afval

Heeft u klachten over zwerfafval of over het ophalen van huisvuil? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde afvalbrengstation.

Geluidshinder

Heeft u last van geluidshinder van uw buren of door evenementen? Neem dan contact op met de politie.