Ondernemersloket

Het Ondernemersloket Vijfheerenlanden is het centrale aanspreekpunt voor ondernemen in onze gemeente. Onze accountmanager helpt u met al uw vragen over ondernemen.

Het Ondernemersloket Vijfheerenlanden is het centrale aanspreekpunt voor ondernemen in onze gemeente. Onze accountmanager helpt u met al uw vragen over ondernemen. Wilt u uw bedrijf vestigen in onze gemeente? Welke vergunningen heeft u nodig? Is er nog grond te koop op bedrijventerreinen? Wilt u advies bij het starten of uitbreiden van uw onderneming?

Detailhandelsvisie

De detailhandelsvisie schetst de kaders voor de detailhandel. Zo omschrijft de visie waar detailhandel gewenst is en de maatregelen om tot deze gewenste detailhandelsstructuur te komen. Op dit moment heeft de Gemeente Vijfheerenlanden nog drie verschillende detailhandelsvisies, deze zijn overgenomen van de drie gefuseerde gemeente Leerdam, Vianen en Zederik. Op termijn worden deze drie visies herijkt tot één visie voor de gehele gemeente. Hiermee werkt Vijfheerenlanden verder aan een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel en worden initiatieven, vanuit een actuele visie, samen met ondernemers en inwoners opgepakt.

Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze accountmanagers via het Ondernemersloket: Martin Streefkerk, Dick Admiraal, Kamiel Gulikers en Izaäk Streefkerk. U kunt hen bereiken via 088 599 7000 of ondernemen@vijfheerenlanden.nl