Inrit of uitweg aanleggen

Heeft u plannen om voor een inrit of uitweg? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u een garage gaat bouwen. Dan wilt u misschien ook een pad naar de straat aanleggen en de stoep verlagen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Controleer dit op de site van het Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De plannen passen bij het bestemmingsplan.
 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Krijgt een bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
 • U mag nog niet beginnen, als wij nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.
 • Bent u huurder? De eigenaar van de grond moet toestemming geven.
 • De weg en omgeving blijven veilig.

Kosten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.

Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer met 6 weken verlengen.

De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via het Omgevingsloket online.

U kunt uw plannen ook eerst met 1 van onze medewerkers bespreken. Dit heet vooroverleg. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Maak daarvoor een afspraak. De afspraak maakt u telefonisch of online.

 • Doe de aanvraag schriftelijk of online. Ook dit gaat via het Omgevingsloket.
 • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
  • een plattegrond van de omgeving
  • een tekening van de plannen

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.