Nieuws Zorg

 • Training: Positief opvoeden in de pittige jaren 01 februari 2019

  Een training die bedoeld is voor alle ouders in de gemeente Vijfheerenlanden. De training richt zich op jonge kinderen die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen.

 • Sociaal Lokaal Leerdam 01 februari 2019

  Vanaf 21 januari 2019 is Sociaal Lokaal Leerdam geopend.

 • GGD en Veiligheidsregio en stellen zich voor. 29 januari 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden hoort bij de provincie Utrecht. Dat betekent dat u te maken kunt krijgen met andere (provinciale) organisaties.

 • Overzicht mogelijkheden respijtzorg voor mantelzorgers 01 februari 2019

  Als mantelzorger is het soms een verademing als de zorg voor een naaste tijdelijk kan worden overgenomen. Stichting SamenDoen heeft alle mogelijkheden voor dit soort zorg (respijtzorg) op een rij gezet in de respijtzorgwijzer.

 • Sociaal Loket 01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.