Expertteam Jeugd gestart

In september 2018 is het Regionaal Expertteam Lekstroom gestart met het doel samen te werken aan een beter hulpaanbod voor onze jeugdigen.

In september 2018 is het Regionaal Expertteam Lekstroom gestart met het doel samen te werken aan een beter hulpaanbod voor onze jeugdigen. Het Expertteam kan helpen bij zaken waar géén passend aanbod is van een enkele zorgaanbieder. Aan een Experttafel komen meerdere aanbieders bij elkaar om gezamenlijk te kijken of zij een nieuw, passend aanbod kunnen ontwikkelen voor jouw specifieke casus. Aan de experttafel zijn nu ook ‘omdenkers’ toegevoegd. Zij richten zich in eerste instantie op zaken waarbij gedacht wordt aan residentieel verblijf.

Het Expertteam en de omdenkers bekijken of er een alternatief mogelijk is waardoor de jeugdige toch thuis kan blijven of anders gezinsgericht of kleinschalig opgevangen kan worden. 

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Het Expertteam heeft met alle lokale teams kennisgemaakt, er zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheid vanuit de zorgaanbieders en de eerste experttafels hebben plaatsgevonden. Ook de omdenkers hebben hun kick off bijeenkomst gehad. Het is nog even zoeken met elkaar naar hoe we het expertteam zo effectief mogelijk neerzetten.

Er is zeker ruimte voor verbetering in het met elkaar vanuit verschillende perspectieven en buiten de geijkte paden te denken, maar het gemeenschappelijke doel (voorkomen van het rondpompen van jeugdigen van aanbieder naar aanbieder en jeugdigen zo thuis mogelijk, zo gezinsgericht mogelijk of anders zo kleinschalig mogelijk op te vangen) wordt nog steeds door alle deelnemers onderschreven.

Casussen aanmelden kan via expertteam@regiolekstroom.nl. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Dianne Welling.