Financiële hulp nodig?

Heeft u geldzorgen? Heeft u een laag inkomen? Dan is het vaak lastig om rond te komen. Mogelijk kunt u bij Avres of WIL extra geld aanvragen voor u en uw gezinsleden.

Avres

Avres kent minimaregelingen voor:

  • Sport, cultuur en onderwijs
  • Chronische ziekte of beperking
  • Collectieve zorgverzekering
  • Inkomenstoeslag

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Avres. U komt dan op de pagina met meer informatie hierover. Op die pagina staat ook een link naar het aanvraagformulier.

WIL

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag wordt bekeken of u aan de voorwaarden voldoet.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van WIL.

U heeft mogelijk recht op extra financiële ondersteuning, als u bijvoorbeeld:

  • al een lange tijd leeft van een laag inkomen
  • buitenschoolse activiteiten van uw kinderen moeilijk kan betalen
  • noodzakelijke kosten heeft door bijzondere omstandigheden
  • weinig geld heeft om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten

Bekijk daarvoor de mogelijkheden op de website van WIL.