Overzicht mogelijkheden respijtzorg voor mantelzorgers

Als mantelzorger is het soms een verademing als de zorg voor een naaste tijdelijk kan worden overgenomen. Stichting SamenDoen heeft alle mogelijkheden voor dit soort zorg (respijtzorg) op een rij gezet in de respijtzorgwijzer.

Die geeft een overzicht van dagbesteding, logeermogelijkheden en van inzet van vrijwilligers die hulp kunnen bieden.

U vindt de respijtzorgwijzer op de website van SamenDoen: www.samendoen.expert onder de knop Sociale Kaart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marja Veltman, via 0345 - 637 363 of via mveltman@samendoen.expert.