Training: Positief opvoeden in de pittige jaren

Een training die bedoeld is voor alle ouders in de gemeente Vijfheerenlanden. De training richt zich op jonge kinderen die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen.

Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer mag kijken, wat is dan verstandig om te doen?

Doe de training!

'Pittige Jaren' is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Ouders leren in de training hoe ze het gedrag van hun kind op een positieve manier kunnen veranderen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle ouders in de gemeente Vijfheerenlanden. De training richt zich op jonge kinderen die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden door te bellen naar het Sociaal Team Vijfheerenlanden, Henny Vink 06 461 198 43 of Laura Middag 06 461 379 11.

U kunt ook een email sturen naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl. Zet in de email uw naam, telefoonnummer en de naam van de training.

  • Wie: ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar
  • Start: 7 februari 2019
  • Wanneer: donderdagochtend 9:00-11:00
  • Hoe vaak: 14 bijeenkomsten
  • Kosten: gratis
  • Locatie: Basisschool Klim Op, Leerdam

Uitgelicht