Vervoersvoorziening voor leerlingen

De vervoersvoorziening is een regeling van de gemeente Vijfheerenlanden om leerlingen van en naar school te vervoeren.

De vervoersvoorziening is een regeling van de gemeente Vijfheerenlanden om leerlingen van en naar school te vervoeren. Deze geldt voor:

  • Leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • Leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • Leerlingen die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • Leerlingen met een handicap in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs

De aanvraag kan online worden gedaan op de pagina 'Leerlingenvervoer' en als men geen DigiD heeft is een schriftelijk formulier aan te vragen bij de gemeente. Om gebruik te maken van de regeling zijn er meerdere voorwaarden.