Nu de stemmen geteld zijn…

Nu de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen geteld zijn gaan we de volgende stap richting de gemeente Vijfheerenlanden in.

Waarnemend burgemeester

Na de verkiezingen gaan de fractievoorzitters in gesprek met de Commissaris van de Koning (CdK) van Utrecht. Hij zal met de fractievoorzitters in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor het waarnemend burgemeesterschap. De verwachting is dat de CdK halverwege december de waarnemend burgemeester benoemt.

Informateur

De informateur komt begin december met een openbaar rapport met bevindingen. Daarna begint de formatiefase, hierin wordt duidelijk welke partijen met elkaar een coalitie willen vormen en met welke voorwaarden.

Installatie raadsleden

Op 2 januari worden tijdens de raadsvergadering alle raadsleden geïnstalleerd. Als er op 2 januari ook een coalitieakkoord ligt, zullen ook de wethouders worden benoemd. Mocht dat niet zo zijn, zal de waarnemend burgemeester het dagelijks bestuur vormen totdat de wethouders benoemd kunnen worden. Tijdens deze vergadering komen ook veel belangrijke besluiten op tafel, die genomen moeten worden voor de nieuwe gemeente.

Nieuwe burgemeester

De nieuwe gemeenteraad stelt een profiel op voor een burgemeester. Hoe de nieuwe raad dit vorm zal geven is aan hen en ligt dus niet vast. Een procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester duurt gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden.