Nieuws over bestuur RSS icoon

 • Bespreking zoeklocaties in commissie RVE

  13 juli 2021

  Op 5 juli zijn de zoeklocaties voor duurzame energie in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie besproken.

 • Rapport Bureau Berenschot

  24 juni 2021

  Bureau Berenschot heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om samen met de Provincie Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezamenlijke ambities te realiseren voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Gouden jongere(n) gezocht! Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

  15 juni 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat jongeren weten dat wij hen waarderen en dat we trots op hen zijn. Zij zijn goud waard en een voorbeeld voor ons allemaal. Dit laten we zien met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning!

 • Vijfheerenlanden niet meer onder verscherpt preventief toezicht

  09 april 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden staat vanaf vandaag niet meer onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Op 18 maart 2021 heeft de gemeente het dekkingsplan ‘claim Niemans’ vastgesteld. Hiermee worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt en zijn de risico’s en onzekerheden voor de begroting weggenomen.

 • Raadsbrief Opheffing preventief toezicht begroting 2021

  09 april 2021

  De brief van de Provincie Utrecht aan de Raad van de gemeente Vijfheerenlanden over het opheffen van het preventief toezicht over de zaak Niemans.

 • Stand van zaken Niemans

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Stand van zaken asielopvang

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.