15 Inwoners verrast met Koninklijke onderscheiding

Maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zijn tijdens de Lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Veertien inwoners, waaronder twee echtparen, mogen zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De heer Sjaak van der Leij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Maar liefst vijftien inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zijn tijdens de Lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Veertien inwoners, waaronder twee echtparen, mogen zich vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De heer Sjaak van der Leij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sjors Fröhlich reikte hen de onderscheidingen vanochtend uit in het theater van Helsdingen Sport en Cultuur. De gedecoreerden verrichten al tientallen jaren diverse vrijwilligersactiviteiten.

Kees Bel, Leerdam, 56 jaar

De heer Bel zet zich al 30 jaar in als vrijwilliger waarbij het accent ligt op de jeugd. Zo was hij actief als jeugdouderling en leider jeugdwerk bij de Protestantse Wijkgemeente 'Kerk aan de Linge' Leerdam (1992-heden). Hij nam zitting als vice voorzitter in het schoolbestuur van de christelijke scholengemeenschap Het Heerenlanden College in Leerdam (2006-2010) en was hij voorzitter van Stichting Jeugd Actief Leerdam (2011-2018). Ook was hij voorzitter en coördinator van de Samenloop voor Hoop (2016-2019), een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding en sinds 2015 is hij coördinator van de jaarlijkse collecte Leerdam e.o. voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. In de periode 2009 tot 2018 was hij bestuurslid en lid van de steunfractie van het CDA afdeling Leerdam. Na de fusie ging dit werk over in het raadslidmaatschap voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Gery Chaigneau-van den Heuvel, Lexmond, 59 jaar

Mevrouw Chaigneau heeft zich op een breed terrein verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zo was zij algemeen bestuurslid van Woningbouwstichting de Goede Woning (1987-2000). Overblijfmoeder bij de Prinses Wilhelminaschool in Lexmond (1996-2007). EHBO-er bij de afdeling Lexmond (1999-2014) en secretaris van IJsclub Door Eendracht Vooruit (2012-2019). Sinds 2002 is zij als vrijwilligster actief bij voetbalvereniging Lekvogels. Ook is zij al tientallen jaren actief voor Buurtvereniging De Spin in Lexmond en als coördinator van de collecteweek van de Hartstichting. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat zij sinds 1991 mantelzorger is voor haar moeder.

Janny van der Heiden-de Jong, Meerkerk, 83 jaar

De vrijwilligerscarrière van mevrouw Van der Heiden begon in 1970 als medeoprichtster en secretaris van Tennis Club Meerkerk. Bij muziekvereniging Euphonia is zij actief geweest als penningmeester, bij de Plattelandsvrouwen in Meerkerk als bestuurslid. Van 1999 tot 2004 was mevrouw Van der Heiden receptioniste bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook werd zij in 1999 medeoprichtster (en hét gezicht van) de Avento Caravan Club. Tot op heden vervult ze daar nog steeds diverse functies.
Alsof dit alles nog niet genoeg was startte mevrouw Van der Heiden in 1999 ook als maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje. Dit deed zij tot 2018. In 2011 voegde zij er vrijwilligerswerk bij Bibliotheek Lek & IJssel aan toe en is zij sinds 2019 wederom penningmeester geworden bij Buurtvereniging Eikenhof Meerkerk (dit deed zij ook in de jaren 90).

Roel Helwig, Vianen, 63 jaar

Zeg je badmintonclub Vianen, dan zeg je Roel Helwig. Sinds 1996 is hij buitengewoon actief voor deze club. Als voorzitter, als penningmeester en als bestuurslid Algemene zaken. Ook buiten deze bestuursfuncties ontplooide hij vele activiteiten voor de badminton en nam hij zitting in diverse commissie.

Pieter Hoegee, Leerdam, 77 jaar

De heer Hoegee verzorgde voor de Hervormde Gemeente (nu Protestantse Gemeente) Leerdam veel diaconaal werk. Zo was hij ouderling (1982-1988), ouderling- kerkrentmeester en voorzitter van het centrale college van kerkrentmeesters (2006-2014). Ook was hij lid en later voorzitter van de Vastgoedcommissie (2007-2015) en coördinator van ‘het winkeltje’. Daarnaast verleende hij, samen met zijn vrouw, aan meerdere gezinnen mantelzorg.

Truus Hoegee-van den Heuvel, Leerdam, 78 jaar

Mevrouw Hoegee was als vrijwilligster bij verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam tientallen jaren breed inzetbaar (1983-2011). In 2018 is zij gestart als vrijwilligster in Huis ter Leede. Op beide locaties heeft zij onder andere bijbelstudiegroepen opgericht. Samen met haar man verleende zij daarnaast aan meerdere gezinnen mantelzorg.

Gera de Jong-van Diest, Schoonrewoerd, 64 jaar

De verdiensten van mevrouw De Jong zijn zeer divers en omvangrijk. Leidster van de kindernevendiensten bij de Protestantse Gemeente Leerdam (1985-1994). Bestuurslid bij Peuterspeelzaal De Klimaap (1990-1995). Secretaris bij de Protestantse Gemeente Leerdam (1990-1996). Voorzitter en secretaris bij Volleybalvereniging Smash in Hei- en Boeicop (1990-2016). Secretaris bij de Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog in Schoonrewoerd (1992-1998). Begeleidster kerkelijke jeugd bij de Protestantse gemeente Leerdam 'Kerk aan de Linge' (1998-2006). Collectant dorpskrant De Klepper Schoonrewoerd (1999-heden). Vrijwilligster kantinedienst Voetbalvereniging H.S.S.C.'61 (2012-2018). En tot slot, was zij tot vorig jaar een uitstekende secretaris van dorpsvereniging Schoonrewoerd (2007-2021).

Frits van der Kuil, Vianen, 82 jaar

De heer Van der Kuil is ruim 50 jaar (1959-2010) als vrijwilliger actief geweest bij V.V. Brederodes in Vianen. Hij was bestuurslid, leider van jeugdelftallen en heeft gedurende die vele jaren in diverse commissies zitting gehad. Een belangrijk onderdeel van zijn vrijwillige activiteiten vormde het regio jeugdvoetbalkamp. Als medeoprichter heeft hij hierin een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast heeft de heer Van der Kuil maar liefst 38 jaar (1983-2021) in het bestuur van de sportraad Vianen/Vijfheerenlanden gezeten. Van 2008 tot 2020 was hij ook wijkvertegenwoordiger van het Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen. Op dit moment maakt hij nog deel uit van een werkgroep Armoede en armoedebestrijding.

Sjaak van der Leij, Vianen, 63 jaar

De heer Van der Leij heeft zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zo was hij jeugdouderling in de kerkenraad van de gereformeerde Gemeente Vianen (1980-1985). Secretaris, penningmeester, vice voorzitter en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Christelijke basisschool De Voorhof in Vianen (1992-1998). Penningmeester bij de korfbalvereniging in Vianen (2001-2006) en voorzitter van interkerkelijk koor Inspiration (2010-2017). Sinds 1996 bekleedt hij diverse bestuursfuncties, waaronder die van voorzitter, voor de Stichting Contacten Roemenië-Vianen. In 2015 heeft hij als lid algemene zaken zitting genomen in het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen. En al sinds 1989 is de heer Van der Leij actief in verschillende functies bij de Bond voor Post Personeel, de stichting personeelsvoorziening PostNL, de personeelsvereniging en Ondernemingsraad van PostNL (zowel nationaal als internationaal). Vanwege al deze verdiensten is de heer Van der Leij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Scherpenzeel, Leerdam, 73 jaar

De heer Scherpenzeel is al bijna 35 jaar (vanaf 1988) hoevepachter en beheerder van de hoogstamboomgaarden rondom het Wiel van Bassa (Schoonrewoerd). Daarnaast is hij sinds 1974 tot heden bestuurslid en later secretaris van de Gereformeerde Bijbel Stichting. Ook vervulde hij van 1983 tot 2005 de functie van penningmeester bij de Plaatselijke Kiesvereniging SGP Leerdam.

Jeff van Snippenberg, Vianen, 47 jaar

Jeff van Snippenberg is een vrijwilliger in hart en nieren. Al sinds zijn 16de verricht hij vrijwilligerswerk. Altijd is hij, in verschillende functies, actief geweest voor de Protestantse Gemeente Vianen; vrijwilliger van de knutselclub, bestuurslid bij CJV Rails, jeugdouderling, medeorganisator van het Interkerkelijk volleybaltoernooi en het Kinderkerstfeest, drie keer lid van een Beroepingscommissie en sinds maart 2020 één van de technici van de digitale kerkdiensten. Ook was hij voorzitter van de Viaanse turnvereniging DOS (2012-2020), waarna hij aansluitend de voorzittersrol pakte bij Sportclub Everstein in Everdingen. Sinds 2014 is hij penningmeester bij Stichting Amaliastein.

Gerard Stremler, Leerdam, 55 jaar

De vrijwillige activiteiten van de heer Stremler liggen voornamelijk binnen het kerkelijk leven. Sinds 1983 tot heden is hij actief als organist in diverse kerken (Christelijk Gereformeerde Kerk Utrecht, Hervormde gemeenten Hagestein en Ameide en Hervormde wijkgemeente Leerdam-West). Vanaf het moment dat de heer Stremler muzikaal actief werd was hij ook dirigent van diverse jongerenkoren, zowel in Utrecht, Ameide als in Leerdam. Vanaf 2002 vervulde hij diverse functies binnen de Hervormde wijkgemeente Leerdam-West, zoals lid van de evangelisatiecommissie, bezoekbroeder, diaken en ouderling.

Nico Weeda, Ameide, 70 jaar

Vanaf 1980 tot 2014 is de heer Weeda in meerdere functies in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven actief geweest. Zo was hij diaken, ouderling, jeugdouderling, scriba en voorzitter Kerkenraad en het moderamen. Van 1986 tot 1992 was hij voorzitter van de adviescommissie van de Gospeltheek in Noordeloos. Ook zette hij zich in als algemeen bestuurslid van de school met de bijbel De Kandelaar in Ameide (2001-2005). Sinds 2015 is hij voorzitter van de Identiteitscommissie van de Present Zorghuizen Open Vensters en Hof van Ammers. En in 2020 is hij, samen met zijn vrouw, vervangend koster voor de Hervormde gemeente Ameide-Tienhoven geworden én vrijwilliger bij Maatje Vijfheerenlanden.

Wilja Weeda-van der Grijn, Ameide, 69 jaar

Met enkele korte tussenpozen kunnen we stellen dat mevrouw Weeda-Van der Grijn al sinds 1983 vrijwilligster is bij Passage Ameide-Tienhoven. Diverse bestuursfuncties heeft zij voor deze organisatie bekleed (algemeen, secretaris en voorzitter). Ook is zij al ruim 30 jaar actief als organisator van de collecte in Ameide - Tienhoven voor Fonds Gehandicaptenzorg. Van 2000 tot 2005 was zij vrijwilligster bij de Hervormde Vrouwendienst in Ameide-Tienhoven (een activiteit die zij sinds 2021 weer heeft opgepakt). Samen met haar man is mevrouw Weeda-van der Grijn sinds 2020 vervangend koster bij de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven.

Ria van Zal-Haarsma, Everdingen, 75 jaar

Mevrouw van Zal is al 35 jaar vrijwilligster bij Oranjevereniging Everdingen en is daarmee een prachtig voorbeeld van iemand die met haar vrijwilligerswerk zorgt voor verbinding in een dorp. Ook organiseert zij sinds 2013 contactmiddagen voor ouderen. Daarnaast coördineert en collecteert zij ruim 32 jaar voor de Hartstichting en wordt zij al 50 jaar ingezet als EHBO-er bij evenementen. Sinds 2013 helpt zij mee om geld in te zamelen voor voedselbonnen voor de allerarmsten in Roemenië en verleent zij mantelzorg.