Bespreking zoeklocaties in commissie RVE

Op 5 juli zijn de zoeklocaties voor duurzame energie in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie besproken.

Op 5 juli 2021 zijn de zoeklocaties voor duurzame energie in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie besproken. Insprekers van Tegenwind, het Zuid-Hollands Landschap, het Lexmonds Dorpsinitiatief, stichting het Groene Hart en 2 omwonenden van windpark Autena gaven de commissieleden hun vragen en zorgen mee over gezondheid, natuurwaarden en leefomgeving.

Opinievoorstel

In het opinievoorstel staan verschillende opties. Deze werden besproken, een besluit wordt pas in september genomen. Lexmond kan vanwege natuurwaarden niet op veel draagvlak rekenen. Een extra windturbine bij Windpark Autena Vianen lijkt bespreekbaar, ook in combinatie met Zijderveld. Ook werd in de discussie verkend of geen windturbines, het onderzoeken van niet-kansrijke gebieden, enkel zonnevelden of een pas op de plaats mogelijk zijn.

Aanpak

Wethouder Christa Hendriksen gaf aan dat het bod van Vijfheerenlanden aan de regio vast ligt: we leveren 3 windturbines van ten minste 5,6 MW en zetten maximaal in op zon op dak. Dit is totaal 23% van de eigen energiebehoefte van Vijfheerenlanden tot 2030. Zij benoemde de terechte zorgen van de insprekers. De gemeente gaat hier serieus mee om. Zij benadrukte dat dit een eerste stap is: als we weten waar we gaan zoeken, kunnen we die locatie(s) in de volgende stap uitgebreid onderzoeken. Dit doen we samen met inwoners en ontwikkelaars.

“We hebben de afgelopen maanden veel inwoners gesproken en vooral informatie opgehaald en geluisterd. Zorgen van inwoners krijgen in die volgende stap een plek. We kijken samen met inwoners en ontwikkelaars hoe we het proces in de volgende fase verder kunnen aanpakken. De uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 heeft op die vervolgfase invloed: via een milieu effect rapportage worden de gevolgen van een windturbine(s) in een zoekgebied nauwkeurig in beeld gebracht.”

Hoe gaat het verder?

De raadsleden gaan in gesprek met het RES-team van de gemeente. De gemeenteraad bespreekt in september de Regionale Energie Strategie en de zoekgebieden voor duurzame energie. De RES U16 wordt op 1 oktober aangeboden aan het Rijk.

Vergadering terugkijken

U kunt de hele vergadering terugkijken via vijfheerenlanden.nl/raadsagenda.