Brief van de gemeenteraad aan de inwoners

Beste medebewoner van de gemeente Vijfheerenlanden,

Wat een moeilijk en verdrietige tijd maken we door met elkaar. In onze gemeente zijn relatief veel mensen ziek geworden door het virus. Een behoorlijk aantal van hen is zelfs opgenomen in een ziekenhuis en helaas zijn er ook veel overledenen te betreuren. Vanaf deze plek wensen wij iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door het virus heel veel troost en sterkte toe.
Deze bijzondere situatie vraagt heel veel van ons allemaal. De richtlijnen van het kabinet om het virus in te dammen trekken een zware wissel op ons best aan. Mensen in de zorg presteren al wekenlang op de toppen van hun kunnen, ondernemers vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf, grootouders kunnen hun kinderen en kleinkinderen niet in de armen sluiten, jongeren missen hun bewegingsvrijheid en kinderen kunnen hun vriendjes en vriendinnetjes veel minder vaak zien.

Maar wat doen jullie het allemaal geweldig goed! Als raad van de gemeente Vijfheerenlanden zijn wij trots op de manier waarop jullie allemaal gehoor geven aan de richtlijnen en op de manier waarop jullie omgaan met deze moeilijke tijd. In deze periode draait veel om jullie solidariteit. De  vrijheid  van de een kan immers gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfs het leven van de ander. Die solidariteit laten jullie voortdurend zien. Niet alleen door zoveel mogelijk thuis te blijven en jullie te houden aan de richtlijnen, maar ook door alle initiatieven om elkaar te helpen die door de hele gemeente worden opgezet. Dat maakt deze moeilijke en verdrietige tijd zeker ook een heel bijzondere tijd.
Meer dan ooit beseffen wij dat we elkaar nodig hebben. Als raad zijn wij er trots op de volksvertegenwoordiging van zo'n gemeente te mogen zijn.

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden is een bedrag beschikbaar gesteld waarmee inwonersinitiatieven in onze gemeente financieel kunnen worden ondersteund. Juist nu herinneren wij jullie graag aan deze mogelijkheid. In combinatie met jullie positieve creativiteit kunnen er mooie dingen gebeuren! Samen komen we hier uit! Tot dan: blijf positief, let een beetje op elkaar, blijf thuis en houd (fysieke) afstand.

Dank jullie wel!
De raad van de gemeente Vijfheerenlanden