Column van de burgemeester

Heel hartelijk dank voor al uw inspanningen bij het naleven van de nationale richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Ik ben me ervan bewust dat dit tot lastige en vervelende situaties kan leiden.

Foto van burgemeester Sjors Frölich

Beste inwoners van Vijfheerenlanden,

De afgelopen week had ik mooie telefoongesprekken met inwoners van Vijfheerenlanden. Ik sprak met IC-verpleegkundigen en een ambulancebroeder, besmet geraakt tijdens hun belangrijke werk. Helaas waren er ook meldingen van nieuwe besmettingen en een eerste sterfgeval in Vijfheerenlanden. Droevig nieuws, ik leef mee met de nabestaanden. De persoonlijke gesprekken raken mij ook diep. Gelukkig zijn er steeds meer coronapatiënten die goed opknappen. Ik hoop dat dat een voorzichtig teken is van verbetering van de situatie.

De nieuwe noodverordening, die vrijdag 27 maart 2020 door de Veiligheidsregio Utrecht is vastgelegd, zal daaraan bijdragen. Hierin staan nieuwe maatregelen die ook voor onze gemeente gelden. Een noodverordening is een zwaar bestuurlijk middel en wordt daarom zelden uitgevaardigd, alleen in crisistijd. Met deze maatregelen kunnen we er samen voor zorgen dat de meest kwetsbaren onder ons worden beschermd. Ook onze gezondheidszorg mag niet overbelast raken. 

Met deze noodverordening kunnen de gemeente en de politie ook optreden, als een van de maatregelen wordt overtreden. Als u zich niet houdt aan de maatregelen uit de noodverordening, is dat strafbaar. U riskeert een boete. Politie en boa’s gaan echt handhaven! De politie zal u eerst aanspreken op uw eigen verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de overtreding niet stopt, dan kan de politie een bekeuring uitschrijven. Als u een overtreding ziet, probeer elkaar er dan op een respectvolle manier op aan te spreken. Heeft dat geen effect, dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844. 

Ik ben me ervan bewust, dat de maatregelen ongelofelijk veel impact op ons dagelijks leven hebben en wat streng overkomen. Alles wat normaal was, is nu anders. Toch, is het belangrijk, van levensbelang, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen serieus neemt. 

Ik realiseer me dat dit wellicht streng overkomt. Maar de telefoongesprekken die ik heb gevoerd met coronapatiënten in onze gemeente motiveren mij tot deze aanpak. 

Sjors Fröhlich
Burgemeester van Vijfheerenlanden

Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 2 april 2020.
Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 25 maart 2020.
Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 19 maart 2020.
Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 16 maart 2020.

Column 30 maart 2020

Beste inwoners van Vijfheerenlanden,

De afgelopen week had ik mooie telefoongesprekken met inwoners van Vijfheerenlanden. Ik sprak met IC-verpleegkundigen en een ambulancebroeder, besmet geraakt tijdens hun belangrijke werk. Helaas waren er ook meldingen van nieuwe besmettingen en een eerste sterfgeval in Vijfheerenlanden. Droevig nieuws, ik leef mee met de nabestaanden. De persoonlijke gesprekken raken mij ook diep. Gelukkig zijn er steeds meer coronapatiënten die goed opknappen. Ik hoop dat dat een voorzichtig teken is van verbetering van de situatie.

De nieuwe noodverordening, die vrijdag 27 maart 2020 door de Veiligheidsregio Utrecht is vastgelegd, zal daaraan bijdragen. Hierin staan nieuwe maatregelen die ook voor onze gemeente gelden. Een noodverordening is een zwaar bestuurlijk middel en wordt daarom zelden uitgevaardigd, alleen in crisistijd. Met deze maatregelen kunnen we er samen voor zorgen dat de meest kwetsbaren onder ons worden beschermd. Ook onze gezondheidszorg mag niet overbelast raken. 

Met deze noodverordening kunnen de gemeente en de politie ook optreden, als een van de maatregelen wordt overtreden. Als u zich niet houdt aan de maatregelen uit de noodverordening, is dat strafbaar. U riskeert een boete. Politie en boa’s gaan echt handhaven! De politie zal u eerst aanspreken op uw eigen verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de overtreding niet stopt, dan kan de politie een bekeuring uitschrijven. Als u een overtreding ziet, probeer elkaar er dan op een respectvolle manier op aan te spreken. Heeft dat geen effect, dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844. 

Ik ben me ervan bewust, dat de maatregelen ongelofelijk veel impact op ons dagelijks leven hebben en wat streng overkomen. Alles wat normaal was, is nu anders. Toch, is het belangrijk, van levensbelang, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen serieus neemt. 

Ik realiseer me dat dit wellicht streng overkomt. Maar de telefoongesprekken die ik heb gevoerd met coronapatiënten in onze gemeente motiveren mij tot deze aanpak. 

Sjors Fröhlich
Burgemeester van Vijfheerenlanden

Column 23 maart 2020

Beste inwoners van Vijfheerenlanden,

Wat moet je doen, wat moet je niet doen? Ik snap dat de vele berichten verwarrend kunnen werken. Maar een paar dingen zijn toch echt wel duidelijk: Houd anderhalve meter afstand van elkaar en blijf binnen. Ga alleen voor noodzakelijke zaken het huis uit, daarmee verklein je het risico van besmetting. Zoek in elk geval geen drukke plaatsen op en houd altijd die aftand in acht. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd.

De toespraak van de koning is door miljoenen mensen bekeken. Hij hoopt dat saamhorigheid en trots ons blijven verbinden. Hier in onze gemeente zie ik die verbinding dagelijks. Fantastisch, al die initiatieven om mensen een hart onder de riem te steken. Vrijwilligers voor Corona-hulpdiensten, kerkdiensten online, mensen die delen hoe ze het vele thuisblijven invullen of proberen anderen (digitaal) iets te bieden, artiest zingend bij verzorgingstehuis, een spontane lasershow, lieve ansichtkaarten. Ik word er blij van.

Maar ik zie ook de twijfels, het verdriet en ongerustheid. Nieuwe corona-besmettingen en de gevolgen daarvan in de directe omgeving. Gelukkig zijn er ook berichten van herstellende corona-patiënten. 

Lokale ondernemers worden hard geraakt door de huidige omstandigheden en de maatregelen. Het gemeentebestuur draagt hen een warm hart toe. Samen met andere overheidsinstanties werken we aan diverse regelingen, waar men zich al volop voor aanmeldt.

Gelukkig houden steeds meer mensen zich aan de maatregelen. Dat geeft hoop voor de komende weken.
Ik benadruk nogmaals: volg de instructies en laten we ons er met zijn allen aan houden. Zo zorgen we er samen voor dat het sociale leven niet helemaal stil komt te staan. Samen komen we uit de crisis, daar ben ik van overtuigd!

Ik wens u veel sterkte en creativiteit toe in deze barre tijd.

Sjors Fröhlich
Burgemeester van Vijfheerenlanden

Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 19 maart 2020.

Column 16 maart 2020

Beste inwoners van Vijfheerenlanden,

Heel hartelijk dank voor al uw inspanningen bij het naleven van de nationale richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Ik ben me ervan bewust dat dit tot lastige en vervelende situaties kan leiden.

Ik heb veel waardering voor iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt bij het afgelasten van evenementen, (religieuze) bijeenkomsten en sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Ik ben mij goed bewust van de emotionele en financiële gevolgen van dit soort besluiten.

Er wordt met man en macht gewerkt om de crisis het hoofd te bieden. Ik heb een professioneel team om mij heen. Met elkaar brengen we de gevolgen voor onze inwoners en organisatie in beeld en handelen daarnaar. Op onze website vindt u actuele informatie, ook met betrekking tot onze dienstverlening.

Voorlopig geldt voor iedereen de nationale opdracht: werk zoveel als mogelijk thuis, beperk sociale contacten, heb extra aandacht voor ouderen en mensen met minder weerstand in onze samenleving. Volg de instructies van RIVM en GGD.

Tot en met 6 april a.s. kunnen uw kinderen niet naar school, dat heeft flinke impact op uw gezinsleven. Samen met scholen en kinderopvang gaan we de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen oppakken.

Ja, het is lastig maar wel noodzakelijk. Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden dan hebben we de situatie sneller weer onder controle.

Nogmaals dank voor uw begrip en medewerking!

Sjors Fröhlich
Burgemeester van Vijfheerenlanden

Bekijk hier het filmpje van de burgemeester van 16 maart 2020.