Commissievergaderingen september 2020

De commissievergaderingen in september zijn weer in het gemeentehuis in Meerkerk. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk voor bezoekers om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergaderingen zijn wel digitaal bij te wonen.

De commissievergaderingen in september zijn weer in het gemeentehuis in Meerkerk. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk voor bezoekers om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergaderingen zijn wel online te volgen.

Dinsdag 15 september 20.00 uur:

Openbare vergadering Commissie RVE (Ruimte, Verkeer en Economie). 
Agenda:

 • Opinievoorstel Landschapsvisie
 • Bestemmingsplan ’Het Bos Meerkerk’
 • Bestemmingsplan ’Achthoven 23a Lexmond (Kok Lexmond) ’
 • Zienswijzeprocedure ruimtelijk kwaliteitsbeleid
 • 4e Herziening exploitatieplan Hoef & Haag

Woensdag 16 september 20.00 uur:

Openbare vergadering Commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport). 
Agenda: 

 • Opinievoorstel Actieplan Armoede en Schulden.
 • Opinievoorstel Toekomst dorpshuizen en wijkgebouwen Vijfheerenlanden

Donderdag 17 september 20.00 uur:

Openbare vergadering van Commissie AZ (Algemene Zaken). 
Agenda:

 • Opinievoorstel Bestuursconvenant U10 (op verzoek van VVD & CDA)
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Plan van aanpak jaarwisseling 2020-2021
 • Voorstel doorontwikkeling werkwijze raad

Maandag 21 september 20.00 uur:

Openbare vergadering van Commissie RVE (Ruimte, Verkeer en Economie). Agenda:

 • Opinievoorstel Detailhandelvisie

Hierna gaat de vergadering besloten verder met de volgende agendapunten:

 • Opiniërende bespreking samenwerkingsovereenkomst Glasvezel Buitenaf
 • Aflopende overeenkomst Laco

De volledige agenda’s zijn te vinden op onze website. Een papieren agenda is in beperkte vorm op te vragen via de griffie: griffie@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7362.

U kunt bij de openbare vergaderingen gebruik maken van spreekrecht over. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan moet u dit uiterlijk 5 minuten voor de vergadering melden bij de griffie, via de pagina 'Contact met de gemeenteraad', 088 - 599 7362 of griffie@vijfheerenlanden.nl.