Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 18 april 2023

Opening

Wethouder Hitipeuw heet iedereen van harte welkom.

Rondje langs de velden

De wethouder kondigt aan dat zij om 19.45 uur richting een ander overleg moet.

Verslag vorig overleg

Het verslag wordt vastgesteld en op de website van de gemeente geplaatst.

Omgeving

Melding overlast beveiliging

De gemeente schaalt op binnen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging. De klachten tijdens het wisselen van de ploegen houdt aan.

Misschien is het een idee het krijtbord aan de dijk te voorzien van een tekst; “Denk aan de buren”, ook het beneden parkeren wordt als oplossing gezien. Als de bus bovenaan de dijk een plek krijgt scheelt dat wellicht. De wethouder dankt de melder voor het signaal en de leden van de groep voor de aangedragen ideeën.

Melding telefonisch

De projectleider meldt dat er vandaag een anoniem telefoontje is binnengekomen via het vaste nummer van het hotel. Omdat het ging om een klacht rond de beveiliging werd doorgeschakeld naar de coördinator maar de verbinding werd verbroken.

Meldingen

De projectleider heeft via de afgesproken kanalen geen meldingen binnengekregen. Er zijn dus ook geen acties om op te pakken.

Vluchtelingen na 22.00 uur buiten

Een van de buren heeft gezien dat de vluchtelingen na 22.00 uur nog buiten waren. De regel is dat de gasten tussen 7.00 en 22.00 uur binnen zijn tenzij toestemming is gegeven. In verband met de Ramadan deden sommigen wat later even een avondwandeling. Hiervoor wordt toestemming gegeven.

Veiligheid

 Koningsdag

Voor de mensen in de opvang wordt een alternatief geboden om escalatie te voorkomen.
Uitgangspunt is dat Koningsdag een leuke dag voor iedereen moet zijn. 

Cameratoezicht

Ter hoogte van de boom op de parkeerplaats wordt een camera geplaatst. Deze camera geeft zicht op de voorzijde van het hotel. Bewoners die dat willen kunnen even langskomen om te zien wat de camera in beeld brengt. Algemene regel is dat aan de privacy van omwonenden gedacht is.

Terras

Tussen 1 mei en 1 oktober 2023 gaat het terras open van maandag tot en met vrijdag. Er wordt geen alcohol geschonken maar er is koffie, thee, fris, een broodje, een ijsje en een bitterbal. Het eerste terras wordt hiervoor in gebruik genomen. De exploitant is verantwoordelijk.
De aanwezigen vragen of bezoekers zich ook melden bij het hokje van de beveiliging. De projectleider heeft dit als zorg aangegeven, maar de exploitant moet invulling geven aan de uitspraak van de rechter en kiest voor deze manier.

Ideeën voor het dorp

Bij de uitnodiging voor de bewonersavond van 16 mei 2023 voegen we een stembiljet. De projectleider zorgt voor die tijd voor een overzicht zodat ook de leden van de sleutelgroep de alternatieven weer even scherp hebben. In de week voorafgaand aan de avond zetten we een stembus neer in De Stoof zodat mensen die niet naar de avond komen toch hun stem uit kunnen brengen.

Doeltjes

De doeltjes worden morgen geleverd.

Wens wandelgangen

In de wandelgangen wordt gesproken over een wens van het dorp voor het terugzetten van de bloembakken op het kerkplein. De vraag is of er lokale ondernemers zijn die dit kunnen verzorgen. Dit blijkt niet het geval dus de gemeente regelt dit via de gebruikelijke kanalen.

Vrije mening/rondvraag

Rechtszaak

Eerder is gemeld dat er een spoedappel was ingediend in het geschil tussen exploitant en eigenaar. De projectleider meldt dat hij heeft begrepen dat de rechter heeft beslist dat er geen spoedeisend karakter is. Het geschil komt dus voor, maar niet op korte termijn.

Afwezigheid

De projectleider is volgende week niet aanwezig.

Locatiebezoek

Het voorstel wordt gedaan de locatie te bezoeken met de sleutelgroep. De locatiemanager geeft aan dat het prettiger is niet als groep te komen. Iedereen is van harte welkom. Melden vooraf hoeft niet, maar als dat de voorkeur heeft mag het zodat de locatiemanager aanwezig is.

Frequentie overleg

Tot 16 mei 2023 blijft de frequentie wekelijks.

Sluiting

Wethouder Hitipeuw dankt voor ieders inbreng.