Verslag overleg sleutelgroep Kedichem van 21 maart 2023

Opening

Wethouder Van Montfoort opent het overleg en heet een iedereen hartelijk welkom.

Het verslag wordt onder dank vastgesteld en op de website van de gemeente gezet.

Een van de aanwezigen vraagt hoe het kan dat de vergunning achteraf wordt aangevraagd. Dat kunnen inwoners die bijvoorbeeld een dakkapel willen plaatsen ook niet.

Op verzoek is een van de beveiligers van de locatie aanwezig.

Dagprogramma

Ondersteund door Bindkracht krijgt het rooster vorm. Het is gevuld met taallessen waarvoor een lesmethode wordt aangeschaft. Er is een vacature uitgezet om een docent te vinden de lessen te geven. Dit is geen verplichting vanuit het Rijk of COA, maar de gemeente vindt dit een belangrijke basis.

De wethouder voegt toe dat binnen de overleggen in de arbeidsregio wordt gekeken naar mogelijkheden om de mensen aan het werk te krijgen. Dit gebeurt in overleg met COA. Het zou een stap zijn in het vinden van een zinvolle dagbesteding. Er worden werkgevers benaderd. De speurtocht is ingewikkeld maar door pilots te starten wordt duidelijk wat mogelijk is.

Hekken

De hoge hekken met zwarte doeken zijn opgehaald. Het blijft dus bij de lage hekken. Er is overleg gevoerd over de plaats van het hokje van de beveiliging. We gaan af op de expertise van het team van beveiligers. De beveiliger voegt toe dat ook advies bij de Veiligheidsregio is gevraagd. Om meerdere dode hoeken in het zicht te voorkomen is besloten het hokje te laten staan waar het staat. We kijken of we het hokje aan kunnen kleden met planten of iets dergelijks. We bespreken dit in een later overleg weer.

Internetsnelheid

De snelheid in de omgeving is aanzienlijk gedaald. De projectleider heeft gevraagd dit bij providers te melden. Een van de leden heeft dit gedaan en van de week komt er iemand langs om dit door te meten.

De Wi-Fi frequentie lijkt verstoord. Het heeft namelijk niets met glasvezel of coax te maken, want bedraad gaat alles wel goed. Het hotel heeft mogelijk een sterke router. Er is ook navraag gedaan bij Delta. De projectleider deelt de reactie die aangeeft dat wanneer men glasvezel heeft er geen sprake kan zijn van vertraging. 
We spreken af dat het hotel gaat experimenteren met een andere frequentie op de router.

Gebruik speeltuin

De locatiemanager heeft flyers gemaakt om duidelijk te maken dat de speeltoestellen niet voor volwassenen zijn.

Een van de leden van de groep vraagt naar het gebruik van het zwembad.  Afspraak is en blijft dat dit een no-go zone is.

Zichtbaarheid

Wederom komt de zichtbaarheid op de slecht verlichte dijk ter sprake en het belang van het gebruik van de hesjes. Ook hier is een flyer voor gemaakt. De beveiliger voegt toe dat er aanpassingen in het werkproces gedaan. Als mensen bij licht weggaan maar waarschijnlijk in het donker terugkomen wordt een hesje meegegeven. Dit is onderdeel van de briefing van de beveiligers. Het heeft hoge prioriteit ook bij de beveiligers want het is levensgevaarlijk.

De zichtbaarheid van de fietsen komt aan de orde. Is daar de verlichting van in orde? Er zijn nieuwe fietsen aangeschaft dus de verlichting is in orde. Ook de gekregen fietsen in Lexmond zijn van goede kwaliteit. De tip wordt gegeven de verlichting  eens in de zoveel tijd even te testen.

De vraag wordt gesteld of de gasten in het hotel verzekerd zijn. De projectleider antwoord dat medische kosten, schade enzovoorts gedekt worden door de verzekering van de Nederlandse Staat.

Er wordt geoefend aan de Zwaansweg om te leren fietsen. Dit is een van de drukkere wegen in Kedichem dus af te raden. Het idee is geopperd het op het parkeerterrein bij de Glasfabriek in Leerdam te doen, maar het is de vraag hoe ze daar dan komen. Tip uit de groep: Oefen op het bedrijventerreintje bij de Michiel van Loonstraat.

Ideeën dorp

Bibliotheek

De bieb denk na over een opknapbeurt door bijvoorbeeld schilderwerk. Verder is de suggestie gedaan om een terras bij de Stoof te maken. Mocht het bij het hotel lastig zijn, dan is dit misschien een mooi alternatief.

Het idee is er om de mogelijkheid te onderzoeken of er boeken aan de vluchtelingen kunnen worden uitgeleend. Dit is iets om het de locatiemanager te bespreken.

Lantaarnpalen

Via de app is uitleg gegeven over wat er op de foto te zien was op de lantaarnpaal. Het ging om een sensor om de verlichting aan te zetten als het donker wordt. De andere lantaarns zijn gemaakt. In het dorp worden de lantaarnpalen systematisch vernieuwd.

Is er aandacht voor de herdenking rond 29 maart 2023

Die is er zeker. De gemeente plaatst een camera dat weekend en treft voorzorgsmaatregelen.

De gemeente heeft daarnaast opdracht gegeven om in het hotel camera’s te monteren.

Het weer wordt beter. Dorpelingen gaan er op uit om een wandeling te maken. Ze worden hierbij aangesproken door de beveiligers op een manier die niet altijd vriendelijk is. Gevraagd wordt hier terughoudend in te zijn.

De beveiliger legt uit dat hij zich in dit beeld niet herkent. De missie van het team is op laagdrempelig en gastvrij te zijn in het optreden. Hij bespreekt dit in het team. Aanvankelijk is het team gestart in koppeltjes met surveillance ook door het dorp, dit wordt afgeschaald dus zullen in het straatbeeld ook minder frequent aanwezig zijn. 
Uit de groep komen verschillende geluiden, positief en negatief. De beveiliger koppelt dit terug.

Vrije mening visie

De wethouder trapt af door te melden dat hij het fijn vindt dat we vrije meningen kunnen delen en toch met elkaar in gesprek zijn.

Wat betreft de vergunningaanvraag voor Lingedijk 2 betreft het een formaliteit. De crisisnoodopvang maakt het mogelijk te starten voor de uitspraak voor een vergunning er daadwerkelijk is. In Lexmond werd de vergunning verleend toen het complex ontmanteld werd.

De vraag wordt gesteld waarom er een vergunning aangevraagd moet worden. Het blijft toch een hotel? Het was een hotel? In de stukken is door een van de leden van de groep gezien dat er wordt gesproken over minimaal 1 jaar. Waarom is dat? De projectleider moet het antwoord schuldig blijven maar zal het uitzoeken.

We spraken af na een maand of 3 nog een inwonersbijeenkomst te organiseren. Met de groep stemmen we een goed moment af: het wordt 16 mei 2023 19.30 uur in De Stoof. De projectleider stemt dit af met de beheerder.

Rondvraag

Een van de leden van ONA is aanwezig. De bootcamp zou het leuk vinden als er asielzoekers met ze meedoen aan de bootcamp. Kosten: € 9,00 per maand/per persoon en er is ruimte voor 6 personen. Ze stuurt een mailtje zodat dit afgestemd kan worden met de locatiemanager.

De volleyballers hebben ook plaats voor 2-4 mensen. De herentrim kijkt ook naar mogelijkheden.

Verzoek is orthodox Pasen aan te kondigen. Is er een vertaler die hierbij kan helpen? We vragen dit de locatiemanager.

Kekums Nieuws heeft besloten niets te publiceren over de opvang. De redactie gaat ook uit de sleutelgroep.

De voorlichting rond beveiligers, politie en handhaving kan gepland worden, de school moet reageren. Een van de leden met schoolgaande kinderen vraagt het na. Verzoek is de school te vragen dit richting de ouders te communiceren.

Nieuwe wethouder. Met de komst van de nieuwe wethouder wordt de portefeuilleverdeling aangepast. Wethouder Van Montfoort gaat dit onderwerp overdragen aan wethouder Hitipeuw.

De beveiliger roept op zijn team aan te spreken als inwoners iets opmerken. Ze zijn te vinden in de cabine en staan hier zeker voor open. Dus voelen mensen zich onjuist benaderd of signaleren ze zaken: spreek de beveiligers aan om samen te werken aan de veiligheid voor het dorp en de vluchtelingen.

Sluiting

De wethouder dankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid.