Uitnodiging derde informatieavond

Beste inwoner,

Op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 uur in Huis het Bosch organiseren wij opnieuw een informatieavond over de crisisnoodopvang. Zoals aangekondigd zal een rondleiding over het complex een onderdeel van het programma zijn. De locatiemanager, Marco van Straten, zal zich aan u voorstellen, zijn rol duidelijk maken en u de vertrekken van de opvang laten zien. De invulling van de dagbesteding is ook een onderdeel van deze avond.

Bij deze brief vindt u een overzicht van de gestelde vragen tijdens de bijeenkomst van 18 oktober 2022. De presentatie van de tweede bijeenkomst, die de burgemeester en wethouder gaven hebben wij een plekje gegeven op onze website. Daar vindt u ook de informatie die wij tot nu toe hebben verzameld. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

Er zijn al veel onderwerpen besproken. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u aanvullende vragen heeft, of suggesties. U kunt altijd, dus tijdens de hele periode tot 1 maart 2023 een mailtje sturen naar crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan via hetzelfde adres. Er is ook gesproken over wie als direct omwonenden aan mogen sluiten bij de kerngroep waar wekelijks overleg mee is. Wilt u aanschuiven, laat dit dan ook even weten op crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Wij hopen u 31 oktober 2022 weer te zien, maar vooral te spreken. Want door met elkaar in gesprek te blijven, naar elkaar te luisteren en te handelen maken wij een prettig woonklimaat voor de vluchtelingen, maar het belangrijkste, ook voor u als bewoners van Lexmond.

Met vriendelijke groet,

College van de gemeente Vijfheerenlanden