Uitnodiging informatieavond

Wij nodigen u uit voor een eerste informatieavond Crisisnoodopvang Lexmond op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur in Huis het Bosch te Lexmond.

Beste inwoner,

U kent ze vast, de beelden van het overvolle opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De druk op het centrum is groot, de omstandigheden waar mensen opgevangen kunnen worden, zijn slecht. Zelfs het Rode Kruis moest voor het eerst in de geschiedenis in actie komen in Nederland. Het Rijk heeft de asielopgave tot crisis bestempeld en heeft gemeenten daarom herhaaldelijk opgeroepen om noodopvangplekken te creëren en. Maar we kennen ook de emotie in het land die het aanwijzen van een locatie voor de opvang van vluchtelingen kan oproepen. Sommige inwoners staan klaar om te helpen, anderen vrezen voor hun veiligheid, gaan in protest en voelen zich gepasseerd of niet serieus genomen. Wij erkennen de dilemma’s en het verschil in inzicht en opvattingen onder onze inwoners.

Nieuwe Rijksweg 20 Lexmond

Midden in dit enorme spanningsveld hebben wij vrijdag 30 september 2022 een besluit genomen om een deel van onze asielopgave in te vullen door het bouwen van een crisisnoodopvang. We willen voor de duur van maximaal vier maanden onderdak bieden aan maximaal 70 personen aan de Nieuwe Rijksweg 20 in Lexmond. Op het terrein komen flex-units. 

Startdatum 1 november 2022

We stellen de centrale ruimtes en de flex-units aan de Nieuwe Rijksweg beschikbaar vanaf 1 november 2022. De opvang duurt tot uiterlijk 1 maart 2023.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan meer informatie en een doorkijk wilt in de nabije toekomst voor dit terrein en uw werk- of woonomgeving. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een eerste informatieavond op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur in Huis het Bosch te Lexmond. Hier kunt u al uw vragen stellen.

In gesprek blijven

Belangrijke vragen aanstaande dinsdag zijn: Hoe blijven we in gesprek met elkaar? Waar kunt u terecht tijdens het proces? Met wie moeten we in gesprek? Samen met u geven we graag invulling aan dit onderdeel.

Niet in de gelegenheid?

Kunt u dinsdag niet aanwezig zijn? Dat begrijpen wij. De tijdspanne is kort, maar dat heeft natuurlijk te maken met de urgentie van dit onderwerp. Na dinsdag zullen wij daarom op papier een verslag van de avond rondsturen met daarin de contactgegevens en mogelijkheden om in gesprek te komen en te blijven. Vragen kunt u ook altijd stellen via  crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Zoals gezegd, wij beseffen dat de crisisopvang een beladen onderwerp is. Een onderwerp waarin mensen van mening kunnen verschillen. In onze gemeente mag dat ook, we willen ruimte geven aan de verschillende meningen binnen de opdracht die wij als gemeente hebben. Daarin zullen we elkaar moeten blijven vinden, aan de gesprekstafel, tijdens informatieavonden of in een los gesprek.

Wij maken daarmee graag een begin op dinsdag 4 oktober 2022.

Graag tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden