Uitnodiging tweede informatieavond

Zoals afgesproken organiseren wij op dinsdag 18 oktober 2022 om 19.30 uur een tweede informatiebijeenkomst.

Beste inwoner,

Dinsdag 4 oktober 2022 ontmoetten wij elkaar in Huis het Bosch. Een grote vertegenwoordiging vanuit het dorp had de moeite genomen naar de informatieavond over de crisisnoodopvang te komen en met ons het gesprek aan te gaan. Een grote opkomst waarbij wij namens de gemeente vooral wilden luisteren en wensen en bedenkingen wilden ophalen. Een groot compliment aan u als inwoners van het dorp vinden wij meer dan op zijn plaats. Er was alle ruimte voor alle geluiden, met respect voor elkaar, elkaar gevoelens en voor elkaars meningsverschillen voelde iedereen de vrijheid te zeggen wat ze wilde zeggen.

Tweede informatieavond

Nu is het aan ons als gemeente om alle gestelde vragen, gevoelens en opmerkingen een plek te geven, van een antwoord te voorzien of van een oplossing. Wij pakken deze handschoen op en blijven graag met u in gesprek. Zoals afgesproken organiseren wij op dinsdag 18 oktober 2022 om 19.30 uur een tweede informatiebijeenkomst. Dan zullen we laten zien wat er met de vragen en opmerkingen is gedaan en nemen wij u mee in de genomen stappen rond de bouw van de tijdelijke locatie.

Terugkoppeling

Bij deze brief vindt u een overzicht van alle gestelde vragen tijdens de bijeenkomst van 4 oktober 2022. Ook een tekening van het ontwerp van het complex is toegevoegd, let wel dit is een concept waaraan nog wordt gewerkt. De presentatie die de burgemeester en wethouder gaven hebben wij een plekje gegeven op onze pagina Crisisnoodopvang Lexmond. Daar vindt u ook de informatie die we tot nu toe verzameld hebben. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Hier vindt u ook een filmpje van een opvanglocatie in een andere gemeente, zo kunt u zich een beeld vormen van hoe het eruit komt te zien.
In de tussentijd hebben we wekelijks contact met de sleutelgroep vanuit Lexmond.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u aanvullende vragen heeft, of suggesties. U kunt altijd een mailtje sturen naar crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan via hetzelfde adres.

Wij hopen u 18 oktober 2022 weer te zien. Wij kunnen dan meer uitleg geven over de maatregelen in het kader van de veiligheid, de dagbesteding, de planning en alle andere zaken die we de komende tijd nog tegenkomen. Want het is een hele klus, met een zeer korte doorlooptijd, maar in het hele traject blijven we met u in gesprek!

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Plattegrond van de opbouw van de crisisnoodopvang in Lexmond
Voorlopige opstelling van de crisisnoodopvanglocatie in Lexmond