Veel gestelde vragen Crisisnoodopvang Lexmond

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de crisisnoodopvang in Lexmond.

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de crisisnoodopvang in Lexmond.

Hoelang duurt de crisisnoodopvang?

De gemeente Vijfheerenlanden vangt de groep voor vier maanden op. Afgesproken is dat we op tijd starten met de overdracht van de mensen naar een volgende locatie zodat we ons aan deze toezegging kunnen houden. 

Hoe ziet de opvang eruit?

De locatie wordt opgebouwd met zogenaamde flex units. Op onderstaande foto een voorbeeld van hoe deze units eruit kunnen zien.

Voorbeeld van de flex units voor de crisisnoodopvang

Geluid: hoe zorgen we voor de nachtrust?

We maken afspraken over de rust in de nachtelijke uren in de huisregels die we opstellen.

Veiligheid, hoe borg je die veiligheid, wat doe je bij onrust? Hoeveel extra inzet van wie?

Er is de hele dag beveiliging aanwezig. De beveiligers controleren of iedereen zich aan de huisregels houdt. Zij registreren ook bezoekers van de locatie.

Er is een locatiemanager. Deze ziet er op toe dat er geen overlast is. Zodra deze bekend zijn delen wij hoe u met de locatiemanager in contact kan komen.

In goed overleg met politie en onze handhavers houden we de locatie en de bewoners in het oog. Bij overlast of overtreding van de wet zal de bewoner per direct worden verwijderd uit de opvang.

Welke vluchtelingen komen er?

We hebben geen invloed of inspraak in wie er in de opvanglocatie komt. Het COA zorgt voor de verwijzing van vluchtelingen uit het aanmeldcentrum naar de crisisnoodopvanglocaties.

Wat mogen ze allemaal doen?

De bewoners van de locatie zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld buiten wandelen, sporten, naar de winkel of een andere plaats bezoeken. Ze mogen ook visite ontvangen. In de huisregels maken we afspraken over de tijden dat het terrein gesloten is, te denken valt aan de nachtelijke uren.

Hoe garandeert de gemeente dat de vluchtelingen geen overlast veroorzaken?

Op het terrein is beveiliging aanwezig. Verder is er een nauwe samenwerking met politie en handhaving van de gemeente.

Waarom doen wij dit? We doen al zoveel.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt verantwoordelijkheid in het verlichten van de asielcrisis. Door deze opvangplekken aan te bieden verkleinen we de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De druk op Ter Apel is groot dus de opdracht aan de regio’s in Nederland ook. Alle locaties en mogelijkheden worden daarom ingezet om de crisis te verlichten. We denken hierbij wel aan de verspreiding over de gemeente Vijfheerenlanden en de impact op de omgeving.

Waarom vier maanden?

We kiezen voor vier maanden om de vluchtelingen enige rust te gunnen en te voorkomen dat ze van hot naar her door het land gaan.

Hoe hard is de einddatum?

De einddatum staat vast. De gemeente begint op tijd met het doorverwijzen van de vluchtelingen naar andere locaties in het land. 

Wat gaan ze de hele dag doen?

In samenwerking met onze medewerkers en vrijwilligers bieden we een dagprogramma aan. Wilt u hierin een bijdrage leveren? Laat het ons dan even weten via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Kostenverhaal: betalen we als inwoners hiervoor?

De gemeente kan en zal alle gemaakte kosten verhalen bij het COA.

Wat gebeurt er na deze opvangperiode; wordt de plek daarna weer gebruikt voor de volgende groep?

De opvang is van tijdelijke aard. Na de opvangperiode vervalt het terrein in de oude functie van evenemententerrein. De halfverharding die wordt aangebracht en voorzieningen als water en stroom zijn permanent en kunnen worden ingezet bij gebruik van het terrein als evenemententerrein.

Meer informatie

Via brieven, verslagen en onze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Stel uw vraag via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden of aangeven van wie u een antwoord mag verwachten. We verzamelen de vragen en delen deze op deze pagina.

 

Laatste update: 30 september 2022