Verslag derde informatieavond Crisisnoodopvang 31 oktober 2022

Datum: 31 oktober 2022
Tijd: 19.30 uur

De burgemeester heet de aanwezigen welkom op deze derde en voorlopig laatste avond met het hele dorp. Hij verontschuldigt wethouder Van Montfoort voor zijn afwezigheid. De burgemeester kijkt kort terug op de afgelopen weken waarin in alle overleggen de rode draad de veiligheid vormde. Uitgangspunt van de gemeente: Alles wat er gebeurt moet door kunnen gaan. Daar is alles op gericht en ingericht.

Samenstelling

Een ander punt dat herhaaldelijk terugkomt is de vraag naar de samenstelling van de groep. Helaas is dit ondanks veelvuldig vragen nog altijd niet bekend. Vijfheerenlanden heeft hier ook geen invloed op.

Contact

In zeer korte tijd is dit complex uit de grond gestampt. Alles staat er. Klaar voor de komst van de vluchtelingen. De burgemeester geeft aan dat Vijfheerenlanden graag met de bewoners in gesprek blijft. Zo blijft het overleg met de kerngroep gehandhaafd en kunnen inwoners altijd terecht met vragen, suggesties en opmerkingen via het opengestelde mailadres: crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Betrokkenheid

De burgemeester is trots op de manier waarop het dorp en de gemeente dit traject doorlopen hebben en waardeert de betrokkenheid van eenieder. Buren die de afgelopen dagen even langskwamen, de brandweer die een blik kwam werpen evenals de wijkagent en handhaving om een beeld te krijgen bij de locatie. Kortom, iedereen heeft zich op zijn manier voorbereid. Inwoners, medewerkers, hulpdiensten en vrijwilligers.

Aan de vooravond van de komst van de vluchtelingen is alles geregeld. Ook het team van medewerkers op de locatie is ingevuld onder aanvoering van de locatiemanager. De burgemeester introduceert de locatiemanager en geeft hem het woord.

Locatiemanager

Marco van der Straten stelt zich voor en vertelt hoe zijn team eruit ziet. Naast een assistent locatiemanager zijn er dagcoördinatoren, woonbegeleiders en beveiligers die het dagelijks reilen en zeilen van de groep begeleiden.

De groep gaat, na aanleg van de keuken medio november, zelf koken. Dat is een mooie gelegenheid om actief te blijven en een deel van de dag te besteden met het uitdenken van het menu, de benodigdheden en het koken zelf.

Diverse vrijwilligers hebben zich inmiddels gemeld. Samen met maatschappelijke organisaties zal de dagbesteding vorm krijgen.

Iedereen zet zich in voor een prettig verblijf. Op verzoek van de omgeving is de beveiliging uitgebreid naar 5 beveiligers, waarbij deze vijfde met name de parkeerplaats en het tunneltje aandacht geeft. Er zijn 24/7 5 beveiligers op het complex aanwezig. De beveiligers zijn dus niet alleen actief binnen de hekken maar ook omgeving daar omheen.

De groep komt morgen in de loop van de dag aan per bus.

Als de samenstelling van de groep bekend is kunnen we actief vragen naar goederen omdat we dan weten wat er nodig is. Deze vraag zullen we via de website van Vijfheerenlanden communiceren.

Vragen uit het publiek:

Heeft de locatiemanager ervaring?

Ja, Marco heeft al op verschillende opvangen gewerkt.

Is er zoveel beveiliging nodig?

Dit is op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners gedaan. De rode draad in alle overleggen was de veiligheid. Vandaar ook de uitgebreide inzet. Misschien wel meer dan nodig is. Ervaring elders is dat het goed gaat, op een paar incidenten na. Toch nemen we geen risico en zetten we zwaar in. Ook al komen er geen mensen die geen perspectief hebben op verblijf in Nederland. Er komen geen vluchtelingen uit landen waar het veilig is. De mensen die hier komen hebben iets te verliezen.

Is er een tolk?

‘Morgen komen mensen maar hoor niks over tolk?’ vraagt een van de aanwezigen. De locatiemanager geeft aan dat er bij de aankomst een tolk aanwezig is. Niet alleen een tolk, ook extra mensen met ieder hun eigen specialisme. Verder zal men gebruik kunnen maken van een tolkentelefoon en leert de ervaring dat er binnen de groep Engels sprekende vluchtelingen zijn die voor anderen tolken.

Rondleiding?

Een van de inwoners krijgt een dubbel gevoel om deel te nemen aan de rondleiding. Mensen hebben pech. Wij vangen ze op in een basale omgeving. Het voelt als nieuwsgierig zijn.

De locatiemanager geeft aan dat er een nuance is tussen nieuwsgierigheid en interesse. Er is veel over de opvang gezegd, hij kan zich dus goed voorstellen dat mensen de plek met eigen ogen willen zien. Het is een nette plek, niet luxe maar wel veilig.

Gastvrijheid

Het realiseren van de opvang kost heel veel geld, maar gegeven dat dit zo is, wil een van de bewoners toch een compliment aan de gemeente geven. Wat er gedaan is en hoe. Naast twijfels en zorgen zijn er veel mensen die klaar staan om onze gastvrijheid te tonen en te laten zien dat we ze een prettig verblijf met elkaar willen laten hebben.

Meneer hoopt dat we eind februari trots kunnen zijn op wat er is neergezet en gedaan met elkaar, als dorp.

Activiteiten

De locatiemanager roept op mee te blijven denken en ideeën voor activiteiten en initiatieven met hem te delen. Zo kan hij invulling geven aan de recreatie.

Wat is er nodig?

Herenkleding, morgen verder duidelijk. We horen graag van u. Het lijkt vreemd zonder kennis van de groep toch om herenkleding te vragen, maar de ervaring in andere opvanglocatie is dat hier een gebrek aan is. En is het voor Lexmond niet nodig? Dan is een andere locatie er zeker mee geholpen.

Lange termijn

Vraag aan de burgemeester: 1 maart 2023 is dit grote probleem nog niet opgelost. Gaat Vijfheerenlanden in andere dorpen hier vervolg aan geven. Hij geeft aan de andere locaties niet zo te overvallen. De burgemeester geeft aan dat de opvang van asielzoekers per 1 januari weer door het Rijk wordt opgepakt, er is nu nog geen aanvraag. In de aanloop voor de keuze voor Lexmond zijn verschillende locaties onderzocht. We kunnen en zullen pas gaan handelen als we de vraag krijgen. Dat Lexmond in dat geval niet tot de mogelijkheden behoort is toegezegd.

Verder voegt de burgemeester toe dat niet alleen het dorp is overvallen. De gemeente Vijfheerenlanden is ook overvallen. Gelukkig was er nog enige tijd om zaken op te pakken en het gesprek met de omgeving te voeren. De burgemeester van Wijk bij Duurstede hoorde een dag van tevoren dat er 100 vluchtelingen een opvangplek moesten krijgen in zijn gemeente. De burgemeester kent en weet van de kritische geluiden. Het gevoel overvallen te worden is er altijd. Maar vervolgens de handen ineen slaan en samen de zaken voorbereiden zoals in Lexmond is gedaan, daar is hij trots op. Natuurlijk kunnen dingen altijd beter, maar of het een eventuele volgende keer heel veel anders gaat verwacht hij niet.

Check

De mensen hebben een eerste check gehad door het COA. Bij aankomst doen we dat nogmaals, bij onduidelijkheid over de identiteit zal de persoon terug moeten naar Ter Apel. COA is ervaren in het screenen van mensen en doet dit dagelijks op basis van verschillende kenmerken los van het id-bewijs dat al dan niet voorhanden is.

Niet trots

Een van de aanwezigen bestrijdt trots te zijn, alles staat al klaar en stond al klaar. Ze irriteert zich aan het groene licht van de beveiligingscamera’s.

De burgemeester legt uit inderdaad snel na het bekendmaken van het besluit dit geuit te hebben. Dat baseerde hij op tal van positieve berichten die ons direct bereikten via de mailbox. Vrijwilligers die zich aanmelden, ondernemers die vroegen hoe ze konden bijdragen. Hij erkent alle geluiden, ook in negatieve zin, maar is en blijft trots op het geheel. De gemeente vindt het belangrijk vluchtelingen te helpen.

Een van de bewoners vult de burgemeester aan. Angst is slechte raadgever. Laten we ons leiden door de vervelende verhalen of blijven we positief en geven we iedereen het voordeel van de twijfel geven en bieden we hen een warm ontvangst. Zie het als medemens. De rotte appels daargelaten. Het begint bij het ontmoeten van een ander mens.

Particuliere initiatieven

Waarom hanteert de gemeente niet het beleid om met particuliere initiatieven verder gaan. Hij heeft begrepen dat particuliere initiatieven worden gesloten. De gemeente staat open tegenover particuliere initiatieven. In de gemeenten vinden vele ontheemden op deze manier onderdak en een veilige plek. De vraag die gesteld wordt gaat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Die hebben een andere status dan deze vluchtelingen. Het sluiten van een particuliere opvang voor Oekraïners heeft te maken met het niet voldoen aan voorwaarden van brandveiligheid, bouwkundige staat enzovoorts.

Niet sollen met mensen

Mensen zijn hier een paar maanden. Is Nederland laks in toewijzing of uitzetten? Mensen worden van de ene naar de andere locatie verplaatst.

De burgemeester erkent dit, maar wil als Vijfheerenlanden bijdragen door voor 4 maanden een plek te bieden. De crisis zit vast op de huisvesting van statushouders die daardoor te lang in Ter Apel moeten blijven. Daarmee houden zij opvangplekken bezet voor nieuwe vluchtelingen. Deze zware en complexe discussie lossen wij lokaal niet op, wat we kunnen doen is deze mensen een plek bieden. En dat is wat Vijfheerenlanden doet.

Samenstelling groep

De grove samenstelling van de groep zullen we, zodra bekend, delen.

Update 01-11-2022:

Dinsdagmiddag 1 november 2022 rond de klok van 15.00 uur kwam een groep van 66 vluchtelingen aan in Lexmond. Voor de duur van 4 maanden is hier een crisisnoodopvang gebouwd aan de Nieuwe Rijksweg 20, het evenemententerrein. Met de opvang levert Vijfheerenlanden een aandeel in de asielopgave.

Groepssamenstelling
De groep bestaat uit 50 alleenreizende mannen en verder gezinnen afkomstig uit Ter Apel. Landen van herkomst zijn onder andere Iran, Irak, Syrië, Eritrea en Somalië.

Na de administratieve handelingen om de mensen in te schrijven en te registeren kon men hun intrek nemen in een van de units. Vervolgens kreeg de groep geholpen door een tolk in de gezamenlijke ruimte uitleg over de huisregels en werden de tijdelijke bewoners welkom geheten door burgemeester Fröhlich en wethouder Van Montfoort.

Uitnodiging om op locatie te gaan kijken

De avond eindigt met een rondleiding over het terrein.