Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening willen we particuliere woningbezitters aanmoedigen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen in hun woning.

De voormalige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam hadden ieder een eigen fonds voor duurzaamheidsleningen. Met de Duurzaamheidslening willen we particuliere woningbezitters aanmoedigen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen in hun woning.

Samenvoegen

Nu de drie gemeenten samen Vijfheerenlanden zijn geworden, willen we dat deze drie fondsen worden samengevoegd tot één fonds. We leggen dit voorstel nu aan de raad voor omdat het Leerdamse fonds nagenoeg uitgeput is. Het uiteindelijke samengevoegde fonds voor duurzaamheidsleningen is dan beschikbaar voor heel Vijfheerenlanden.