Uitnodiging tot stellen van vragen over de zaak Niemans Beton

Op woensdag 3 februari 2021 vanaf 20.00 uur zullen de meest gestelde vragen in een extra raadsvergadering door het gemeentebestuur (raad en college van B&W) worden beantwoord.

Op 15 december 2020 bepaalde het gerechtshof dat de gemeente Vijfheerenlanden een schadeclaim van 90 miljoen euro moet betalen aan voormalig betonfabriek Niemans Beton. In een eerste reactie op Twitter sprak onze burgemeester Sjors Fröhlich van een mokerslag. Daarmee vatte hij kernachtig samen wat deze uitspraak voor onze gemeente betekent.

Een mokerslag doet pijn. Bij iedereen die aan de gemeente Vijfheerenlanden is verbonden. Bij ons als gemeentebestuur, bij onze ambtenaren, maar zeker ook bij u als inwoner van onze gemeente.

Een pijn die een bepaalde emotie voedt. Emoties die de toon bepalen van het grote aantal reacties op de diverse sociale media, van ingezonden brieven in de krant en van de gesprekken op straat. Uit veel reacties spreekt boosheid en onbegrip en dat begrijpen wij als gemeentebestuur maar al te goed. Sterker, er zijn veel momenten waarop wij hetzelfde voelen. 

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat die emotie alleen ons niet verder brengt. Deze mokerslag gaan we nog wel even voelen, maar we moeten ons weer oprichten om verder te gaan. Daarvoor richten we onze blik op de toekomst, maar zeker ook op het verleden. Als gemeentebestuur streven wij naar volledige transparantie over dit proces. Niet om de pijn te verzachten, maar om zaken uit te leggen.  

Vragen

De zaak Niemans heeft een lange historie en is juridisch complex. Wij kunnen ons dan ook heel goed voorstellen dat er bij u heel veel vragen bestaan. Een groot aantal van deze vragen is feitelijk te beantwoorden. Wij verwijzen u dan ook graag door naar de Feiten en Cijfers.

Maar er bestaan vast nog veel meer vragen over deze zaak en wat deze betekent voor de toekomst van onze gemeente. Via deze weg willen wij u uitnodigen deze vragen aan ons te stellen. U kunt deze mailen aan griffie@vijfheerenlanden.nl 

Extra raadsvergadering

Op woensdag 3 februari 2021 vanaf 20.00 uur zullen de meest gestelde vragen in een extra raadsvergadering door het gemeentebestuur (raad en college van B&W) worden beantwoord. Verder zal tijdens deze vergadering de geheimhouding op alles wat de raad heeft besproken en besloten opgeheven worden, zodat er in alle vrijheid over gesproken kan worden. Niet alleen omdat de juridische noodzaak deze nog langer in stand te houden is verdwenen, maar vooral omdat het ons de mogelijkheid biedt om openheid van zaken te geven.

Daarnaast zal het college in deze vergadering de mogelijkheid worden geboden in het openbaar te reageren op de uitspraak, een reflectie op haar eigen politieke verantwoordelijkheid te maken en mogelijke vervolgstappen uiteen te zetten. Raadsleden reageren in deze vergadering inhoudelijk op de Feiten en Cijfers en spreken zich uit over wat er allemaal is gebeurd, welke keuzes daarin door het gemeentebestuur zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen.

Digitaal te volgen

De vergadering is vanwege de coronamaatregelen niet fysiek toegankelijk voor publiek, maar is vanzelfsprekend wel digitaal te volgen.