Terugblik Dag van de Toekomst

Op donderdag 5 september organiseerde de gemeente Vijfheerenlanden de Dag van de Toekomst. Een themadag die geheel in het teken stond van onze toekomstvisie met focus op 2035.

Op donderdag 5 september 2019 organiseerde de gemeente Vijfheerenlanden de Dag van de Toekomst. Een themadag die geheel in het teken stond van onze toekomstvisie met focus op 2035.

Burgemeester Jan Pieter Lokker opende het middagprogramma samen met dagvoorzitter Anjo Travaille. Daarna gaf gastspreker Ruud Veltenaar een mooie handreiking om het hoofd te bieden aan ontwikkelingen als klimaatverandering, individualisme en economisering. De gasten (maatschappelijke partners) gingen vervolgens in groepssessies uiteen om hun mening te geven aan de hand van stellingen. ’s Avonds was er een bijeenkomst voor inwoners waarin ook zij een bijdrage konden leveren aan de toekomstvisie.

Vijf thema’s werden besproken:

  • Bereikbaarheid: investeren in OV (beter en slimmer organiseren) en fietsgebruik, belonen deelauto’s 
  • Duurzaamheid zit in manier van bouwen en reizen, wonen en werken. De gemeente moet inwoners niet belasten maar faciliteren
  • Werk en economie: Werken en wonen moet je combineren, ook in verband met bereikbaarheid
  • Woon- en leefomgeving: levensloopbestendig bouwen, zodat kernen leefbaar blijven
  • Zorg en gezondheid: welzijn gaat voor welvaart. Zet in op preventie.

Het was een waardevolle dag waarbij veel inbreng van maatschappelijke partners en inwoners is opgehaald, genoteerd, gepresenteerd in woordwolken en mentimeters en gedocumenteerd voor in de toekomstvisie. We zijn nu een belangrijke stap verder. Binnenkort bieden we de visie aan het college aan. Blijf op de hoogte via onze pagina Toekomstvisie Focus 2035.