Tijdelijke huisvesting

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

Het college heeft 25 april 2022 een besluit genomen met betrekking tot de potentiële woningbouwlocaties voor flexwonen van starters en statushouders, in de verhouding 50% statushouders en 50% starters.

Het college heeft besloten om vanuit de vier mogelijke opties nu alleen te kiezen voor de locatie Monnikendreef voor het realiseren van flexwoningen.

Hier worden flexwoningen ontwikkeld, gericht op de bouw van tussen de 30 en 50 kleine (circa 27m2) wooneenheden voor één persoon. Ook het bestaande woonhuis op die locatie kan op korte termijn worden ingezet.

Tegelijkertijd zoekt het college actief op korte termijn verder naar mogelijkheden voor het realiseren van flexwoningen, ook in nieuwe bouwprojecten. Waarbij rekening zal worden gehouden met voldoende spreiding over de gemeente Vijfheerenlanden.

Vragen en antwoorden

Vragen? E-mail naar infocoa@vijfheerenlanden.nl.
Zodra er meer informatie is, geven we een update.