VHL plein 26 november

Het VHL plein van 26 november bestaat uit twee onderdelen.

Het VHL plein van 26 november bestaat uit twee onderdelen. Deze worden op verschillende manieren en momenten behandeld.

Webinars

Vanaf maandagmorgen 23 november 09.00 uur, is een aantal webinars te bekijken
Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheidsbeleid/Transitievisie Warmte
  • Gemeentehuis
  • Mobiliteitsplan
  • Speelplanbeleid

Inhoudelijke vragen en fietsplan

Op donderdagavond 26 november is het van 18.45 tot 19.45 uur mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen over alle webinars aan de verantwoordelijke ambtenaren. Deze sessie vindt digitaal plaats. 
Aansluitend op de vragensessie wordt op donderdag 26 november 2020 het VHL plein fietsplan georganiseerd. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Ook deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. 

Het initiatief voor dit VHL plein is genomen door de fracties van D66, GroenLinks en ChristenUnie en draait om de vraag op welke manier de gemeente Vijfheerenlanden een echte fietsgemeente zou kunnen worden. De fracties horen overigens ook graag van de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden hoe hun fietsdroom eruit zou kunnen zien. Fietsdromen kunnen gedeeld worden via: fietsdroomvhl@gmail.com.

Het VHL plein (en webinar) is bedoeld om raadsleden kennis te laten maken met een onderwerp. Als betrokken en/of geïnteresseerde inwoner bent u ook van harte welkom om de bovenstaande sessies online te volgen.