VHL-plein in oktober

Op donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 uur is er een VHL-plein.

Op donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 uur is er een VHL-plein in Het Spant in Ameide. Dit VHL-plein staat in het teken van de Regionale Energie Transitie. 

Programma

 • Vanaf 19.00 uur inloop
 • 19.30 uur Opening door voorzitter
 • 19.30 – 20.15 uur inspreekuur*
 • 20.15 – 21.00 uur presentatie plan MER (milieu-effectrapportage))
 • 21.00 – 21.30 uur presentatie beleidskader energietransitie
 • 21.30 – 22.00 uur presentatie participatie waarde-evaluatie
 • Vanaf 22.00 uur napraten

* Het inspreekuur vervangt het inspreken tijdens commissievergaderingen

Doorlopend programma

Van 19.00 uur tot 22.00 uur worden de volgende activiteiten doorlopend aangeboden:

 • Presentatie (laagfrequent) windturbine geluid
 • Presentatie versnellingsprogramma zon op dak
 • Presentatie voorbeelden zonneprojecten met ondernemers
 • Visualisatie met VR brillen

Waar

Dit VHL Plein on Tour vindt plaats in multifunctioneel centrum Het Spant in Ameide (Liesveldweg 67)
Inwoners zijn de hele avond van harte welkom om binnen te lopen.

Aanmelding inspreekuur

Inwoners die gebruik willen maken van de mogelijkheid om in te spreken, wordt gevraagd zich tot uiterlijk 19.00 uur 1 september 2022 aan te melden via griffie@vijfheerenlanden.nl.