Vergadering gemeenteraad 18 juli 2019

Op donderdag 18 juli 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

Op donderdag 11 juli 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

Belangrijk punt op de agenda is: Kadernota 2020-2023.
De agenda ligt ter inzage op de leestafel in de hal van de locaties Leerdam, Vianen en Meerkerk. De volledige agenda staan op vijfheerenlanden.nl.

Online

De vergadering kunt u rechtstreeks online volgen via vijfheerenlanden.nl.