Vergadering gemeenteraad 12 december 2019

Op donderdag 12 december 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

Op donderdag 12 december 2019 is er een openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Meerkerk (Prinses Marijkeweg 1).

Belangrijke punten op de agenda zijn:

Hamerstukken

 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Uitbreiding overflow-parkeerterrein Van der Valk’
 • Beheersverordening begraafplaatsen
 • Begrotingswijziging 2019 en 2020 AVU
 • Zienswijze (ontwerp)kadernota 2021 Odru
 • Restanten investeringsbudgetten sociaal domein
 • Gebruik ministeriële regeling binnen de gemeente Vijfheerenlanden voor uitvoering van de Jeugdwet
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Vijfheerenlanden 2020
 • Zienswijze begrotingswijziging 2019-2 GGDrU (verplaatst)
 • Zienswijze deelname Avres in werkgeversvereniging VNG gemeenschappelijke regelingen
 • Verhogen krediet claim Niemans
 • Verordening op de rekenkamer Vijfheerenlanden 2020
 • Verordening op de auditcommissie Vijfheerenlanden 2020
 • Benoemen leden auditcommissie Vijfheerenlanden
 • Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht
 • Verordening gegevensverstrekking Basis Registratie Personen
 • Verordening Onroerende Zaak Belastingen 2020
 • Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2020
 • Verordening riool 2020
 • Verordening afvalstoffenheffing 2020
 • Vervallen verklaren kwijtscheldingsregelingen Vianen en Zederik

Bespreekstukken

 • Beleid-, beheer- en vervangingsplan Openbare Verlichting 2002-2024
 • Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (verplaatst)
 • Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Verordening Toeristenbelasting (verplaatst)
 • Verordening leges 2020 (verplaatst)
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 (verplaatst)
 • Jaarstukken 2018 Leerdam, Zederik en BVO

De agenda ligt ter inzage op de leestafel in de hal van de locaties Leerdam, Vianen en Meerkerk. Klik hier voor de digitale agenda. De vergadering is op onze website ook rechtstreeks online te volgen.