Vluchtelingen uit Oekraïne

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden volgen de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet.

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden volgen de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Het is verbijsterend en onacceptabel wat daar gebeurt. We leven mee met de Oekraïners en onderzoeken hoeveel vluchtelingen er in de gemeente kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd willen we de huisvesting van statushouders niet doorkruisen.

Gemeentehuis Meerkerk

De veiligheidsregio’s coördineren de opvang van de vluchtelingen in Nederland. In overleg met de Veiligheidsregio Utrecht is maandagochtend 14 maart 2022 een groep vluchtelingen aangekomen en opgevangen op deze locatie.

Verblijf in Nederland /Residence in the Netherlands

U heeft verblijf aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat u uit Oekraïne bent gevlucht. Dit betekent dat u onder de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming (Oekraïne) valt. U heeft daarom van de IND een pasje (O-document) gekregen. Dit is het bewijs dat u in Nederland mag wonen en werken. In deze folder leest u wat er op uw pasje staat. En wat u in Nederland mag en moet doen.

You have applied to the de Immigration and Naturalisation Service (IND) for residency because you have fled from Ukraine. This means that you come under the European Temporary Protection Directive (Ukraine). That is why you have received a card (O-document) from the IND. This is proof that you are allowed to live and work in the Netherlands. This brochure explains what is on your card, and what you are allowed and required to do.

українською мовою

На русском

Afspraak maken ophalen bewijs van verblijf

Aanvragen regelingen/ bankrekening

Mogelijkheden aanvragen bankrekening

Met ingang van maandag 3 oktober 2022 krijgen Oekraïense vluchtelingen in Nederland meer mogelijkheden om een betaalrekening aan te vragen, met documenten die daarvoor eerder nog niet door betaaldienstverleners gebruikt konden worden.

Kijk voor meer informatie op de website van Nederlandse Vereniging van Banken.

Regelingen

Regelingen voor mensen in particuliere opvang

De Rijksoverheid maakt een handig document voor gastgezinnen. Hierin staat veel informatie over regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en onderwijs‍. Maar ook wat te doen bij tijdelijke of definitieve terugkeer naar Oekraïne.
Lees meer hier over in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Om in aanmerking te komen voor diverse regelingen, moeten vluchtelingen uit Oekraïne zich eerst inschrijven bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken via 088 - 599 7000. Inschrijving is nodig om een BSN nummer te krijgen. Deze ontvangt u binnen drie weken via de post.
Een BSN nummer is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen of regelingen aan te vragen.

Leefgeldregeling

Op de pagina Leefgeldregeling kunt u Leefgeld aanvragen. Op deze pagina vindt u ook de veel gestelde vragen.

Vergoeding voor openbaar vervoer schoolgaande jeugd vanaf 1 mei 2022

Vanaf 1 mei 2022 stoppen de vervoersbedrijven met gratis reizen op vertoon van het Oekraïens paspoort. Dit betekent dat zij met een geldig openbaar vervoersbewijs moeten gaan reizen. De gemeente komt tegemoet via een vergoeding van de kosten van het dagelijks vervoer naar en van school voor de jeugd. Overige vervoerskosten voor de jeugd en voor volwassenen worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening.

Leerlingen die voor het volgen van onderwijs aan een taalschool of taalklas in de regio (Utrecht of Gorinchem) in aanmerking willen komen voor vergoeding van reiskosten kunnen op declaratiebasis hierop aanspraak maken. Voor die leerlingen worden kosten voor een persoonlijke ov-chipkaart en vervoer per bus naar school en terug naar het verblijfadres vergoed. Ook de aanvraag voor ov-chipkaart (€ 7,50) wordt vergoed. De persoonlijke ov-chipkaart kan worden aangevraagd op de website van OV-chipkaart

Wat is er nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen?

 • Inschrijving bij de gemeente
 • Kopie van het paspoort
 • BSN
 • Bankrekeningnummer van de ouder
 • Verblijfadres leerling en schooladres
 • Kopie van het inschrijfbewijs op betreffende school
 • Het zelf aanvragen van een persoonlijk OV-chipkaart op de website van OV-chipkaart​​​​
 • De gemeente berekent de kosten van vervoer tussen verblijfadres en school per bus vanaf 1 mei 2022. Het bedrag wat gemoeid is met de kosten van openbaar vervoer tot aan de start van de zomervakantie wordt overgemaakt op de bankrekening van de ouder die doorgegeven wordt.

Aanvragen van vergoeding en het doorgeven van genoemde documenten kan worden gedaan via het e-mailadres vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.

Overige

Vertrek / verhuizing van de vluchteling uit de gemeente

Bij vertrek uit de gemeente moet de vluchteling langskomen op het gemeentehuis om zich te laten uitschrijven.

Let op: indien dit niet gebeurt dient de gemeente een procedure te starten “adresonderzoek” en dat kan financiële gevolgen hebben voor het gastgezin.

Meer informatie over vertrek uit de gemeente vindt u op de pagina’s Verhuizen en Verhuizen naar het buitenland op de website van de gemeente.  

Informatie van gemeente Vijfheerenlanden

Vragen

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen via vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.

Veel gestelde vragen

Gemeente Vijfheerenlanden

Kijk voor de lijst met de meest gestelde vragen in onze gemeente op onze pagina Veel gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen.

Hulp bieden aan Oekraïners?

Veel inwoners en bedrijven willen zelf een bijdrage leveren. Het is hartverwarmend dat velen zich (willen) inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. U kunt op veel manieren bijdragen.

Overzicht informatiepunten

De rijksoverheid, provincie, veiligheidsregio’s en gemeenten werken samen om alle informatie, vragen en antwoorden rond de opvang van de Oekraïense vluchtelingen te stroomlijnen en te bundelen.

Inmiddels zijn er klantcontactcentra geopend en websites ontwikkeld, die inwoners en vluchtelingen helpen de benodigde informatie te krijgen. Ook zijn er verschillende kaarten gemaakt die de communicatie mogelijk maakt door het aanwijzen van plaatjes.

Hier een overzicht van de beschikbare telefoonnummers en sites.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Uitreiken verblijfsbewijs

De IND is gestart met het uitreiken van rechtsbewijzen op een aantal centrale locaties in Nederland. Na Den Bosch en Rijswijk start vanaf 18 juli 2022 ook in Nieuwegein, aan de Symfonielaan 5, een locatie.

Vluchtelingen die staan ingeschreven in de PRP kunnen via de online Afsprakenplanner een afspraak maken om deze locaties een verblijfsbewijs te ontvangen.

Naar verwachting is het vanaf augustus ook mogelijk afspraken voor groepen te maken.

Klantcontactcentra

KCC Veiligheidsregio Utrecht

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de Veiligheidsregio Utrecht, telefoonnummer 088 - 878 4460. Dit centrum is zeven dagen per week van 08:00 tot 20:00 uur bereikbaar.

Hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend waar Engels en Oekraïens sprekenden u verder helpen. Het nummer van de hulplijn is 06 - 4815 8053. Heeft u vragen in het Nederlands? Bel dan naar 070 - 4455888.

Rijksoverheid opent informatiepagina

De opvang van de vluchtelingen wordt landelijk gecoördineerd. We verwachten dat de vluchtelingen hier langer zullen blijven, dus zaken als registreren, leren en werken worden in een handreiking gevat.
De rijksoverheid heeft een informatiepagina waarin alle informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is terug te vinden gepubliceerd.

In onze gemeente zetten verschillende organisaties zich in voor vluchtelingen. Hieronder staan een aantal initiatieven. We vullen de lijst aan als er meer aanbod bekend is. U kunt op veel manieren bijdragen.

Leerkrachten en onderwijsassistenten voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om onderwijs in onze gemeente te verzorgen voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit Oekraïne.

Het uitgangspunt is dat het onderwijs op drie verschillende satellietlocaties wordt verzorgd: in Vianen, Meerkerk en Leerdam. Een belangrijke voorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn dat:

 • er voldoende leerkrachten beschikbaar zijn.
 • er een onderwijsprogramma is;
 • er ruimtes beschikbaar zijn.

Helaas hebben we op dit moment nog niet voldoende capaciteit om dit op de satellietlocaties te kunnen bieden. We zetten er ons voor in om dit de aankomende tijd alsnog te realiseren.

Aanmelden voor onderwijs

Aanmelden Oekraïense kinderen voor het basisonderwijs

U kunt leerlingen voor het basisonderwijs in de gemeente Vijfheerenlanden wel al aanmelden via de website van OBS De Springplank

Aanmelden Oekraïense kinderen voor het voortgezet onderwijs

U kunt leerlingen voor het voortgezet onderwijs aanmelden via:

Gezocht: Leerkrachten en onderwijsassistenten voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Wilt u ons helpen met het onderwijs aan Oekraïense leerlingen in de basisschoolleeftijd?

En heeft u uw ervaring binnen het onderwijs? We zijn op tot aan de zomervakantie op zoek naar:

 • Onderwijsassistenten
 • Leerkrachten Nederlandse taal (NT2)
 • Leerkrachten en/of activiteitenbegeleiders cultuur en/of sport
 • Leerkrachten of intern begeleiders met coördinerende taken lesprogramma en rooster

Wat gaat u doen?

Voor twee locaties in de gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam en Vianen) zijn we op zoek naar collega’s om het onderwijs voor Oekraïense leerlingen verder vorm te geven. De locatie in Meerkerk is al opgestart. Met elkaar maken we het onderwijsprogramma voor deze Oekraïense leerlingen mogelijk. U komt tijdelijk in loondienst van stichting O2A5.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar collega’s met (het liefst) ervaring in het onderwijs, die per direct tot de zomervakantie dit jaar beschikbaar zijn.

 • U bent (oud)leerkracht en/of (oud)onderwijsassistent of activiteitenbegeleider.
 • U bent werkzaam in het onderwijs en u wilt naast uw huidige werk nog een dag of een paar dagdelen aan de slag.
 • Ook als u nog in opleiding bent, nodigen we u graag uit.

Heeft u interesse?

Bent u degene die zich graag inzet voor deze leerlingen of kent u iemand die dat graag zou willen. Laat ons het weten. Vertel ons wie u bent en voor welk onderwijsprogramma u zich graag wilt inzetten, voor hoeveel uur en op welke dagen. Meldt u aan via mpruijmboom@o2a5.nl.

Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Bent u ondernemer in Vijfheerenlanden en wilt u werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen? Of bent u inwoner en ondersteunt u Oekraïense vluchtelingen bij het vinden van werk? Hieronder leest u meer informatie over dit onderwerp.

Samen goed vooraf regelen

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Voordat zij kunnen gaan werken is het belangrijk dat zij zich inschrijven bij de gemeente en een bankrekening openen.

Om de kwetsbare groep vluchtelingen te beschermen op de arbeidsmarkt zijn er wel een aantal voorwaarden. Gevluchte mensen uit Oekraïne mogen alleen in loondienst werken. Ook moeten werkgevers de nieuwe werknemer melden bij het UWV, uiterlijk twee werkdagen voor de 1e werkdag van de nieuwe werknemer. De werkgever geeft daarbij informatie over de werkzaamheden, de werkuren en de werkplek. De betrokken instanties houden de informatie over procedures rondom het aanbieden van werk en zaken doen met Oekraïne en Rusland zoveel mogelijk up-to-date.

Actuele informatie

Op deze pagina’s vindt u actuele informatie:

Voor vragen in onze regio

Woont u of biedt u werk aan in Molenlanden, Vijfheerenlanden of Gorinchem? En heeft u vragen over Oekraïense vluchtelingen & werk dan kunt u contact opnemen met AV werkt door. De medewerkers van AV werkt door zijn bereikbaar via werk@avwerktdoor.nl of 06 - 2935 5974.

GGD regio Utrecht - Jeugdgezondheidszorg

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar moeten bij de GGD worden aangemeld voor de jeugdgezondheidszorg.

U kunt dit doen door een mail te sturen naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl; in de onderwerpregel vermeld u Jeugdgezondheidszorg en in de mail de naam, adres, woonplaats en geboortedatum van het kind.

De jeugdgezondheidszorg gaat over vaccinaties en opvoedvraagstukken. Ook verrichten zij lichamelijk onderzoek.

Stichting MeHoRo

In Satu Mare, één van de projecten die Stichting MeHoRo steunt, zijn inmiddels vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. De kerk heeft een kamp in Nagytarna en gaat dit gebruiken om de mensen die Oekraïne ontvluchten te helpen. Er is een grote vraag naar kleding, levensmiddelen en andere hulpgoederen. Meer informatie op de website van MeHoRo.

VluchtelingenWerk / Refugee Help

Veel Nederlanders willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, spullen doneren of huisvesting aanbieden. Een overzicht van mogelijkheden staat op de website VluchtelingenWerk Nederland met organisaties waar u terecht kunt en de laatste informatie.

VluchtelingenWerk houdt elke woensdag een spreekuur, waar Oekraïners terecht kunnen voor juridische vragen over de aanvraagprocedure voor een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland. 

Locatie: Sociaal Lokaal Leerdam, Industrieweg 16, Leerdam
Tijdstip: op afspraak via 06 - 2010 0964
Naam juridisch adviseur: Ellen Kruse

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Deze website kan vertaald worden naar Engels, Oekraïens en Russisch.

Rode Kruis

Het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt geld doneren aan Giro 5125 of via de nationale actie aan Giro 555.

UNHCR

De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden. U kunt geld doneren.

Inreismogelijkheden

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Mensen met een biometrisch paspoort mogen hier sowieso 90 dagen vrij verblijven. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne in eerste instantie ook niet naar een asielzoekerscentrum. Zij hebben immers al recht op verblijf in Nederland. Daarom worden voor deze mensen speciale verblijfslocaties opgezet. We volgen de toestroom in nauwe afstemming met het COA, de provincie en regiogemeenten.

Landelijk en provinciaal beleid

De gemeente volgt het landelijke beleid en schakelt snel. Nederland staat in nauw contact met de EU, NAVO en andere bondgenoten. Voor meer informatie en vragen op antwoorden kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid op de pagina Oorlog in Oekraïne.

Voor het organiseren van mogelijke opvangplekken trekken we samen op, binnen de provincie Utrecht.

Tot slot

De gemeentelijke leverancier van gas is HVC Energie. HVC neemt geen gas af van Gazprom of Wingas.