Bewonersbrief 3 maart 2022

Mogelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

Beste omwonenden van het gemeentehuis,

Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten uit hun land. Zij worden nu opgevangen door de buurlanden. Dit blijft echter niet zo. De komende dagen zullen deze vluchtelingen waarschijnlijk doorstromen naar andere landen, waaronder Nederland.

Vijfheerenlanden laat mensen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld niet in de steek. Daarom willen wij de vluchtelingen uit Oekraïne graag helpen. Wij hebben hiervoor een aanbod gedaan aan het Rijk.

Ons aanbod is om een aantal Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden in het gemeentehuis van Meerkerk, op de 1e en 2e etage. Wij verwachten dat hier ongeveer 50 vluchtelingen gehuisvest kunnen worden.

Veel is nog onduidelijk. Wordt er gebruik gemaakt van ons aanbod? Wanneer komen de vluchtelingen dan? Hoe lang blijven ze? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eén ding is wel zeker; de opvang van vluchtelingen kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. En ook de hulp van maatschappelijke organisaties. Denk alvast eens na over wat u hierin zou willen of kunnen betekenen.

Heeft u vragen over deze brief? Mail dan naar vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl.

Voor actuele ontwikkelingen; kijk op onze pagina Vluchtelingen uit Oekraïne.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,